ANBI

De stichting OVN is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat donaties aan de OVN, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn.

RSIN / fiscaal nummer
816043978

Bestuur
Het huidige bestuur van de Stichting OVN wordt gevormd door:

- mw. dr. Andréa A. Kroon (voorzitter), zelfstandig kunsthistoricus bij Kroon & Wagtberg Hansen, gespecialiseerd in de materiële cultuur van de vrijmetselarij;
mw. Iris de Zoete BA (secretaris), religiewetenschapper met specialisatie vrouwen en vrijmetselarij rond 1900; voormalig medewerker Vrijmetselarij Museum;
- mw. dr. Marty Th. Bax (penningmeester), zelfstandig kunsthistoricus bij Baxart Concepts & Services, gespecialiseerd in de relatie tussen kunst en westerse esoterie rond 1900;
- dr. Jan A.M. Snoek (bestuurslid), godsdienstwetenschapper, gespecialiseerd in de geschiedenis en ritualistiek van de vrijmetselarij, verbonden aan de Universiteit Heidelberg;
- Blair Kneppers BaA (bestuurslid), alumnus Reinwardt Academie en Hoofd Vrijmetselarij Museum.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Wel kunnen zij de door hen gemaakte onkosten declareren en hebben zij, bij meer intensieve inzet van hun expertise ten behoeve van de stichting, recht op vacatiegelden.

Comité van aanbeveling
Het bestuur wordt geadviseerd door een internationaal comité van aanbeveling:

prof. dr. Wouter Hanegraaff, Leerstoel Geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen, Universiteit van Amsterdam,
- prof. emerit. Anton van de Sande, voorheen Leerstoel Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel, Universiteit Leiden,
prof. Luc Nefontaine, Institut d’Etudes des Religions et de la Laïcité, Université Libre de Bruxelles (België),
prof. dr. Andrew Prescott, voormalig directeur Centre for Research into Freemasonry, University of Sheffield (Groot-Brittannië), thans hoogleraar Digital Humanities, University of Glasgow (Groot-Brittannië),
- prof. dr. Jean-Pierre Brach, Chaire d'Histoire des courants ésotériques dans l'Europe moderne et contemporaine / directeur d’études de l'École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses, Sorbonne, Parijs (Frankrijk),
- mw. prof. dr. Cécile Révauger, Dept. English Studies, Université Bordeaux Montaigne (Frankrijk),
prof. emerit. dr. Helmut Reinalter, oud-voorzitter Wissenschaftliche Kommission zur Erforschung der Freimaurerei / Institut für Geschichte, Universität Innsbruck (Oostenrijk),
prof.dr. J.A.F. Benimeli, Centro de Estudios Históricos de la Masoneria Española, Universidad de Zaragoza (Spanje)
mw. prof. emerit. Margaret C. Jacob, distinguished professor of research Department of History, University of California in Los Angeles (USA),
prof. dr. Robert-Jan van Pelt, School of Architecture, University of Waterloo, Ontario (Canada).

Via deze deskundigen houdt de stichting contact met buitenlandse onderzoekscentra en fungeert zij op internationaal niveau als aanspreekpunt voor het Nederlandse vakgebied.

Jaarverslag en beleidsplan
Download hier het meest recente jaarverslag en het beleidsplan voor de komende periode.