PROJECTEN

De stichting OVN zet zich graag in voor het behoud van het culturele erfgoed van de vrijmetselarij en verwante esoterische stromingen, waaronder archieven, bibliotheken, historische voorwerpen en gebouwen. Dit erfgoed is immers de belangrijkste bron voor onderzoek op het vakgebied.
De stichting stelt bijvoorbeeld haar expertise ter beschikking bij historisch onderzoek naar voorwerpen en gebouwen, en bij het inventariseren en beheren van relevante archieven en collecties. Daarnaast ontwikkelt zij op eigen initiatief erfgoedprojecten. 

Voltooide projecten:

- Bemiddeling bij de overdracht van archief van het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren aan het Haags Gemeentearchief (2019)

- De oprichting van het Netwerk Esoterische Collecties Nederland, met als doel het bevorderen van samenwerking tussen openbare en particuliere collectiebeheerders op het vakgebied (2010).

- 'Brandbrief' aan de erfgoedsector over de toenmalige (en uiteindelijk afgeblazen) verhuisplannen van het Vrijmetselarij Museum uit Den Haag, een al 300 jaar onlosmakelijk met de Hofstad verbonden collectie (2010). 

- Een archievenproject gericht op de inventarisatie en passieve conservering van het historische archief van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ (2009-2010).

- Een inventarisatie van historische logegebouwen van diverse vrijmetselaarsorden in Nederland, welke zijn gebouwd in de periode 1735-1945. Een publicatie van de resultaten is in voorbereiding (2005-2010).

- Een educatieve website over de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en het informatieportaal voor het academische vakgebied: stichtingovn.nl (2008).

- Een inventarisatie van historische archieven van Nederlandse vrijmetselaarsloges in openbare collecties, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in een onderzoeksgids (2005-2007). Inmiddels wordt een 3de druk voorbereid, waarin ook de archieven van verwante esoterische organisaties zijn opgenomen.