ACTIVITEITEN

Om de uitwisseling van kennis en onderzoeksresultaten op het vakgebied uit te wisselen, organiseert de stichting OVN regelmatig lezingen, cursussen en congressen voor een breed publiek. Hieronder voorbeelden van eerdere activiteiten:

- Cursus Vrijmetselaarsarchieven als bron voor historisch onderzoek in samenwerking met het Haags Gemeentearchief (2009);

- Cursus Het verleden behouden voor de toekomst. Professioneel beheer en subsidiewerving voor logearchieven, -voorwerpen en -gebouwen voor leden van vrijmetselaarsloges (2009);

- Congres in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag: Geheime kennis. De bijzondere bibliotheken en archieven van maçonnieke en esoterische organisaties in Nederland (2008);

- Voorlichtingsdag over doelstellingen en activiteiten van de stichting OVN in het Haags Logegebouw (2008);

- Internationaal congres in Slot Schwetzingen (Duitsland) en publicatie congresbundel: Symbolism in 18th Century Gardens. The Influence of Intellectual and Esoteric Currents, such as Freemasonry (2006);

- Lezingenreeks over academisch onderzoek naar vrijmetselarij en westerse esoterie in samenwerking met Aries/Leerstoel GHF, Universiteit van Amsterdam (2006).

- Internationaal congres in de Koninklijke Bibliotheek en publicatie congresbundel: Masonic and Esoteric Heritage. A New Perspective for Art and Heritage Policies (2005).

- Lezingenreeks Wetenschappers vertellen over vrijmetselarij in het Haags logegebouw (2005);

- Congres aan de Universiteit Leiden en publicatie congresbundel: Vrijmetselarij in Nederland. Een kennismaking met de wetenschappelijke studie van een ‘geheim’ genootschap (2003).