BEURZEN

Ondanks de groeiende interesse in de academische studie van de vrijmetselarij en de westerse esoterie, zijn er maar weinig financiële middelen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar vrijmetselarij en westerse esoterie. Universitaire fondsen zijn als gevolg van bezuinigingen beperkt en richten zich vrijwel uitsluitend op voltijdonderzoek. Daarnaast zijn veel instellingen en subsidiegevers nog altijd onbekend met dit nieuwe onderzoeksgebied. Hierdoor valt het onderwerp buiten bestaande ondersteuningsregelingen en worden kansen gemist.
Degelijk onderzoek vergt professionele inzet en brengt nu eenmaal reis- en materiaalkosten met zich mee. Daarom stelt de stichting OVN periodiek onderzoeksbeurzen ter beschikking van studenten, promovendi en senior onderzoekers.

Toegekende onderzoeksbeuren 2003-2010:

- een Franse academicus voor verblijf en onderzoek naar 18de-eeuwse vrijmetselaarsrituelen in de Kloss-bibliotheek in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den Haag;

- een Nederlandse academicus voor verblijf en onderzoek naar de relatie tussen vrijmetselarij en muziekgeschiedenis in de 18de en 19de eeuw in diverse Europese collecties;

- een Nederlandse studente voor het opstellen van een overzicht van uitgevers van maçonnieke publicaties in de 18de eeuw;

- twee samenwerkende Scandinavische onderzoekers op het vakgebied voor verblijf en onderzoek in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den Haag;

- een Nederlandse academicus voor onderzoek naar de relatie tussen vrijmetselarij en kunstgeschiedenis in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den Haag;

- een Nederlandse academicus voor onderzoek naar de relatie tussen vrijmetselarij en muziekgeschiedenis in diverse Europese collecties;

- een Nederlandse student voor het opmaken van een professionele archiefinventaris van het historische archief van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.

Beursaanvragen kunnen betrekking hebben op kort- en langlopend onderzoek, maar ook voorbereiding van publicaties, tentoonstellingen of andere projecten. De aanvraag moet blijk geven van een academische onderzoeksattitude en voldoen aan criteria, die in het Beursreglement van de stichting worden omschreven (dit wordt belangstellenden op aanvraag toegezonden).
Deze beurzen worden mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bijdragen van individuele donateurs. Naarmate hun aantal groeit, krijgen de onderzoeksbeurzen substantiëler vorm. Ook van beurskandidaten wordt gevraagd dat zij donateur van de stichting zijn of worden voor tenminste één jaar (€ 25,-), zodat in de toekomst ook anderen van een beurs zullen kunnen profiteren.
Een aanvraag indienen is alleen mogelijk tijdens specifieke aanvraagrondes die door de stichting worden aangekondigd en aan een deadline gebonden zijn. Alle aanvragen worden beoordeeld door een commissie van hoogleraren uit relevante vakgebieden. Dit waarborgt de kwaliteit en onafhankelijkheid van het gesteunde onderzoek.