ANBI

De stichting OVN is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat donaties aan de OVN, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn.

RSIN / fiscaal nummer
816043978

Bestuur
Het huidige bestuur van de Stichting OVN wordt gevormd door:

- mw. drs. Andréa A. Kroon (voorzitter), zelfstandig kunsthistoricus en promovendus aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in de materiële cultuur van de vrijmetselarij;

- mw. dr. Marty Th. Bax (secretaris), zelfstandig kunsthistoricus, gespecialiseerd in de relatie tussen kunst en westerse esoterie rond 1900;

- John .H. Kroon (penningmeester), financieel adviseur;

- drs. Jimmy Koppen (bestuurslid), historicus en wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum ‘Karel Cuypers’te Brussel;

- dr. Jan A.M. Snoek (bestuurslid), godsdienstwetenschapper, gespecialiseerd in de geschiedenis en ritualistiek van de vrijmetselarij, verbonden aan de Universiteit Heidelberg;

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Wel kunnen zij de door hen gemaakte onkosten declareren en hebben zij, bij meer intensieve inzet van hun expertise ten behoeve van de stichting, recht op vacatiegelden.

Comité van aanbeveling
Het bestuur wordt geadviseerd door een internationaal comité van aanbeveling:

- prof. dr. Wouter Hanegraaff, Leerstoel Geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen, Universiteit van Amsterdam,

- prof. emerit. Anton van de Sande, Leerstoel Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel, Universiteit Leiden,

- dr. Andreas Önnerfors, former director of the Centre for Research into Freemasonry, University of Sheffield (Groot-Brittannië),

- prof. Luc Nefontaine, Institut d’Etudes des Religions et de la Laïcité, Université Libre de Bruxelles (België),

- prof. emerit. Antoine Faivre, Chaire d'Histoire des courants ésotériques et Mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine, l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses, Sorbonne, Parijs (Frankrijk),

- prof. dr. Andrew Prescott, Humanities Advanced Technology & Information Institute, University of Glasgow (Groot-Brittannië),

- prof. dr. Helmut Reinalter, Wissenschaftliche Kommission zur Erforschung der Freimaurerei / Institut für Geschichte, Universität Innsbruck (Oostenrijk),

- mw. prof. Margaret C. Jacob, Department of History, University of California in Los Angeles (USA),

- prof. dr. Robert-Jan van Pelt, School of Architecture, University of Waterloo, Ontario (Canada),

- prof.dr. J.A.F. Benimeli, Centro de Estudios Históricos de la Masoneria Española, Universidad de Zaragoza (Spanje).

Via deze deskundigen houdt de stichting contact met buitenlandse onderzoekscentra en fungeert zij op internationaal niveau als aanspreekpunt voor het Nederlandse vakgebied.

Jaarverslag en beleidsplan
Download hier het meest recente jaarverslag en het beleidsplan voor de komende periode.

Contact
Stichting OVN
Postbus 65700
2506 EA Den Haag
info@stichtingovn.nl
www.stichtingovn.nl