woensdag 26 maart 2008

Geheime genootschappen

'Geheime genootschappen laten, zelfs als ze niet bestaan, talrijke sporen na: ze roepen immers grenzeloze nieuwsgierigheid op, die vroeg of laat haar neerslag vindt in archieven en bibliotheken. Ook het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bewaart vele documenten van en over interessante, belangrijke, curieuze en vermeende geheime genootschappen en clandestiene groeperingen van heinde en verre'. De website van het IISG te Amsterdam geeft een beknopte beschrijving van haar verschillende collectiedelen over geheime (politieke en andere) genootschappen, waaronder ook de vrijmetselarij.

Geen opmerkingen: