dinsdag 8 april 2008

Nieuwe editie Archiefwijzer

Als gevolg van onverwacht grote belangstelling is de gehele 1ste editie van de Archiefwijzer maçonnieke archieven alweer vergeven aan belangstellenden. De OVN bereidt dan ook een 2de editie voor, waarin bovendien adreswijzigingen en aanvullingen op de vermelde archiefgegevens zijn opgenomen. Donateurs worden daarom opgeroepen om eventuele correcties en wijzigingen door te geven aan het bekende adres. De nieuwe druk zal over ca. 3 weken gereed zijn en kan worden aangeboden tegen kostprijs (€ 10,- + porti).

Geen opmerkingen: