zondag 22 februari 2009

Bestuurswisseling OVN

Per 1 januari 2009 heeft drs. Anat Harel het bestuur van de OVN verlaten. Haar aanstelling als promovendus op het vakgebied aan de Universiteit Leiden liep in de zomer van 2008 af. Sindsdien werkt ze als medewerker binnen het Joods Historisch Museum aan een project dat de integratie van de museale collecties met het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland tot doel heeft. Van de vrijmetselarij heeft ze daarom (voorlopig) even afscheid genomen. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet in de afgelopen periode en wenst haar veel succes.

De vacature is inmiddels ingevuld door prof.em. André Hanou, voormalig hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Nijmegen. Hanou is gespecialiseerd in de Nederlandse literatuur van de Verlichting, waaronder het werk van Johannes Kinker en Jacob Campo Weyerman. In dat kader publiceerde hij ook regelmatig over vrijmetselarij, waaronder:

- De Naakte Waarheyt der Vrije Metselaars. Teksten van de 18de eeuwse schrijver Jacob Campo Weyerman over de Vrijmetselarij. Ingeleid door André Hanou. Fama Maçonnieke Uitgeverij 2004;
- ‘Aandachtspunten bij onderzoek naar vrijmetselarij in Nederland.’ In: Andrea Kroon (red.), Vrijmetselarij in Nederland. Een kennismaking met de wetenschappelijke studie van een ‘geheim’ genootschap, (Congres vrijdag 14 maart 2003, Universiteit Leiden) Stichting OVN, Den Haag 2003, 51-58;
- 'Weyerman en de Vrijmetselarij. Een bouwsteen’, Mededelingen St. Jacob Campo Weyerman 26 (2003) 49-58;
- ‘Kumpels adem. Ontstaan en vergaan van Concordia Vera, 1787-1790’, Acta macionica 7 (1997), 375-385;
- Onder de acacia. Studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges vóór 1830, met een bijdrage van J.A.M. Snoek, Uitgeverij Astraea, Leiden 1997 (Paddemoesreeks 3);
- ‘De Vrijmetselarij in stukken’, in: D.P. de Graaf, E.P. Kwaadgras, D.C.J. van Peype (red.), De stijl der Vrije Metselaren, Een maçonniek platenboek, ‘s-Gravenhage 1996, 20-23;
- ‘De Loge Parterre’, in: Anton van de Sande en Joost Rosendaal (red.), ‘Een stille leerschool van deugd en goede zeden’. Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw, Verloren, Hilversum 1995, 41-61;
- ‘Drift en deugd. Literatuur van vrijmetselaars in de loge Vicit Vim Virtus voor 1830’, in: W. van den Berg/Henk Eijssens/Ton van Kalmthout (red.), Haarlemse kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad, Hilversum 1993, 27-46;
- Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen, Deventer 1988 (Proefschrift Nijmegen, 2 dln);
- vele artikelen in het tijdschrift Thoth, waaronder de reeks ‘Beelden van de vrijmetselarij’.

Hanou is mede-oprichter van het tijdschrift Spektator (1971), de Stichting Jacob Campo Weyerman (1977) en de uitgeverij Astraea (1994). Hij verzorgt columns voor AmsterdamFM en Herkauwer. Zijn kennis en ervaring op het academisch vakgebied zijn dan ook een welkome versterking van het bestuur van de OVN.

Geen opmerkingen: