donderdag 18 juni 2009

Vrijmetselarij en fascisme

In de academische publicatiereeks Quellen und Darstellungen zur europäischen Freimaurerei is het tiende deel verschenen: Freimaurerei und europäischer Faschismus.
De relatie tussen vrijmetselarij en fascisme was lange tijd een bijna taboe onderwerp, maar de laatste jaren is het juist onder onderzoekers in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. De bijdragen aan deze publicatie belichten de complexe relatie tussen Europees fascisme, als de uitwassen daarvan in het Duitse Nationalsocialisme, in Oostenrijk en Italie, in de 'Action française' en onder het regime van Franco in Spanje. Fascisme wordt daarbij als een Europees historisch fenomeen benaderd, waarbinnen zich vele vertakkingen hebben ontwikkeld, die zowel overlappen als onderling verschillen. Hiermee beogen de auteurs een onderbelicht aspect van de recente geschiedenis van de vrijmetselarij te belichten en een eerste invulling aan een belangrijk hiaat in het vakgebied te geven.

Publicatiegegevens: Helmut Reinalter (red.), Freimaurerei und europäischer Faschismus (Quellen und Darstellungen zur europäischen Freimaurerei, Band 10), Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2009, 120 pag., ISBN 978-3-7065-4711-6, € 22.90.

Geen opmerkingen: