vrijdag 1 april 2011

Call for papers

Het eerstvolgende congres van het Canonbury Masonic Research Centre heeft als thema Freemasonry & Empires. Voorstellen voor papers over vrijmetselarij en koloniale geschiedenis zijn welkom voor 30 Mei 2011. De volledige tekst van de call for papers is te vinden via deze link.

Geen opmerkingen: