vrijdag 8 juli 2011

Nieuwe publicaties

- De lezingen van het symposium over vrouwen en vrijmetselarij, georganiseerd aan de Universiteit van Bordeaux 3 in 2010 zijn gepubliceerd: Cécile Révauger/Jacques Lemaire (eds.), Les femmes et la franc-maçonnerie. Des Lumières à nos jours: Volume 1. XVIIIe et XIXe siècles, Volume 2. XXe et XXIe siècles, La Pensée et les Hommes 2011, 2 delen. Een korting van 20 % geldt voor bestellingen ontvangen voor 15 september 2011, de prijs bedraagt dan € 40 plus € 7,10 verzendkosten. Bestellingen: christiane.loir@ulb.ac.be.

- Dictionnaire des marins francs-maçons. Gens de mer et professions connexes aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles, Éditions SPM 2011, ISBN 978-2-901952-81-7. Nieuwe editie van het biografisch overzicht van zeevarende vrijmetselaren met een voorwoord door Pierre Mollier,  572 pagina's met 5000 vermelde namen. Bestellingen: diffusion.harmattan@wanadoo.fr. Prijs: € 46,50.

Geen opmerkingen: