maandag 10 februari 2014

Nieuw bestuurslid OVN: Jimmy Koppen


Het bestuur van de stichting OVN wordt sinds kort versterkt door drs. Jimmy Koppen. Hij is historicus, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA), Vrije Universiteit Brussel te Brussel, tevens lid van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE) en docent aan Vesalius College Brussels. Koppen publiceert regelmatig over vrijmetselarij, humanisme en politieke geschiedenis van België. Van zijn hand verscheen onder meer Passer en Davidster. De strijd van de Duitse bezetter en de collaboratie tegen de vermeende samenzwering van vrijmetselaars en joden in België, 1940-1944. Daarnaast schreef hij Vrijmetselarij voor Dummies, tevens de titel van zijn persoonlijke blog over vrijmetselarij. Later dit jaar verschijnt zijn nieuwe publicatie, De Paradox van Vrijmetselarij. Heden en toekomst van de Loge in België.

Geen opmerkingen: