vrijdag 18 januari 2008

Even voorstellen (I)

Laten we het nieuwe jaar eens beginnen met een nadere kennismaking met de bestuursleden. Wie zijn zij eigenlijk, vanuit welke interesse en deskundigheid zijn zij betrokken bij de Stichting OVN, en wat is hun inbreng in het bestuur? We beginnen bij de voorzitter, en in latere afleveringen komen de secretaris, penningmeester en andere bestuursleden een voor een aan bod.

Mw. drs. Andréa Kroon (1968) is medeoprichter en sinds 2001 voorzitter van de OVN. In het dagelijks leven is zij kunsthistoricus van beroep.
Tijdens haar studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden (1990-1996) heeft Kroon zich (na stages in het Rijksmuseum voor Volkenkunde en twee restauratieateliers) gespecialiseerd in de problematiek rond museaal collectiebehoud. Vanuit die interesse was zij in 1993-1996 als vrijwilliger werkzaam in de verzamelingen van de Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Daar was ze belast met de registratie van de collectie en diverse voorbereiding voor de verhuizing van de Fluwelen Burgwal naar het C.M.C. ‘Prins Frederik’. Ook leverde ze rapportages ten behoeve van de conservering van deze collectie en hiertoe benodigde subsidiewerving. In deze periode raakte Kroon voor het eerst geïnteresseerd in de geschiedenis van de vrijmetselarij en koos zij de schootsvellenverzameling als onderwerp van haar afstudeerscriptie: Het schootsvel van de vrijmetselaar in Nederland (1735-1835). Een kennismaking met een ritueel kledingstuk (Leiden 1996).

Na als studente onder meer rondleidingen en volwassenenonderwijs te hebben verzorgd, was zij gedurende haar loopbaan actief als conserveringsadviseur, onder meer betrokken bij onderzoek naar textielcollecties in Nederlandse musea en het subsidiebeleid van de overheid ten opzichte van hun conservering. Van 1997 tot 2003 was Kroon als hoofdredacteur betrokken bij vakbladen voor restauratoren, CARE en Cr (Conservering & Restauratie), en als eindredacteur bij de kunsttijdschriften kM (Kunstenaarsmaterialen) en Jong Holland. In dezelfde periode was ze actief als bestuurslid van de Stichting Postuniversitair Kunsthistorisch Onderzoek en Aries-Nederland. In 1999-2001 was zij als assistente betrokken bij de pas opgerichte leerstoel Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1999 was Kroon medeoprichter van Kroon & Wagtberg Hansen, een bureau voor kunsthistorisch projectmanagement. Sindsdien verzorgt zij kunsthistorisch onderzoek, publicaties, tentoonstellingen en congressen in opdracht van diverse musea en andere cultuurinstellingen, variërend van bijvoorbeeld het Kröller-Müller Museum tot het Amsterdam Fantastic Film Festival. Deze werkzaamheden combineert zij sinds 2002 met een zelfstandig promotieonderzoek aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Universiteit Leiden met als onderwerp: De rol van Nederlandse vrijmetselaren in de culturele uitwisseling met Azie, 1735-1853, en de hieruit voortgekomen materiële cultuur.

In het bestuur van de OVN is Kroon als voorzitter verantwoordelijk voor het formuleren voor een meerjarig beleidsplan en coördineren van de uitvoering van dit beleid. Daarbij brengt zij een inhoudelijke kennis van de geschiedenis van de vrijmetselarij en ruime ervaring met erfgoedprojecten, cultuurbeleid en -subsidies in het bestuur in.

Geen opmerkingen: