zaterdag 9 februari 2008

Geroofde archieven

Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben diverse Naziorganisaties zich beziggehouden met de roof van archieven en cultuurgoed uit bezet Europa. Geroofde stukken omvatten archieven van regering, geheime diensten en militie, tot archieven van vakbonden, vrijmetselaarsorden en Joodse organisaties, en persoonlijke documenten van vooraanstaande maatschappelijke of politieke figuren. Aan het einde van de oorlog werden deze geroofde archieven ontdekt door het Russische Rode Leger en in beslag genomen. Pas in 1996, toen de Russische Federatie toetrad tot de Raad van Europa, begonnen onderhandelingen die uiteindelijk tot de teruggave van (een deel van) de archieven zouden leiden.
Een nieuw boek van de hand van historica Patricia Kennedy Grimsted, voormalig conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana F.J. Hoogewoud, en voormalig Rijksarchivaris Eric Ketelaar, beschrijft de geschiedenis, inhoud, roof en restitutie van de diverse archieven. Daarbij komen ook belangrijke maƧonnieke archieven uit Nederland en Luxemburg aan de orde. De inhoudsopgave is als volgt:

I—From Nazi Plunder to Russian Restitution (Patricia Kennedy Grimsted)
A. Patterns of Nazi Archival Plunder and Postwar Soviet Seizure1. The Reichsarchiv, the Foreign Office and Military Records;
2. Archival Loot of the Security Services (RSHA) and Military Intelligence (Abwehr);
3. Archival Loot of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR);
B. From the Soviet ‘Special Archive’ to Russian Restitution
4. Soviet Captured Records and the ‘Special Archive’;
5. Russian versus Soviet restitution;
II —Twice-Captured Archives Come Home to Western Europe
6. F rance: The Return of Looted French Archives. The Case of the Library and Archives of the Alliance IsraƩlite Universelle (Jean-Claude Kuperminc);
7. Belgium: Papieren Bitte!’ The Confiscation and Restitution of Belgian Archives and Libraries (1940-2003) (Michel Vermote and Jacques Lust);
8. The Netherlands: Dutch Archives Return from Moscow (Eric Ketelaar); Dutch-Jewish Archives Come Home from East and West (Odette Vlessing); In Between a Thousand Files –Data on my Dutch Family (Ruben Vis);
9. Luxembourg: Restitution of Masonic Archives to the Grand Duchy of Luxembourg (Serge Hoffman);
10. The Rothschild Archive: The Return of the Austrian Rothschild Archives (Victor Gray);
- List of Russian Legal Instruments Related to the Return of Displaced Cultural Treasures from the Second World War;
- Bibliography.

Publicatiegegevens: Patricia Kennedy Grimsted/F.J. Hoogewoud/Eric Ketelaar (eds.), Returned from Russia: Nazi Archival Plunder in Western Europe and Recent Restitution Issues, (Institute of Art and Law), verwacht 2008. Prijs € 40, - + € 8,- porti binnen Europa. Bestellingen: publications@ial.uk.com.

Geen opmerkingen: