maandag 30 juni 2008

Nieuwe collegereeks in Leiden

In september start aan de Universiteit Leiden een nieuwe collegereeks over de geschiedenis van de vrijmetselarij, verzorgd door de nieuwe hoogleraar voor het vakgebied: prof.dr. Malcolm Davies. De lezingenreeks is is toegankelijk voor alle belangstellenden, zowel reguliere studenten als toehoorders. Het programma is als volgt:

Programma (hoofdpunten) en data
- 12/9/08. Inleiding op het thema: Wat is de vrijmetselarij? De invloed van de vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel.
- 19/9/08. De Verlichting: De Schotse en Engelse oorsprong van de vrijmetselarij en zijn verspreiding op het continent. Sociabiliteit en het vraagstuk rond toelating van vrouwen.
- 26/9/08. De vroege dichtkunst, drama’s en muziek van de vrijmetselarij. De gemengde ‘La loge de Juste’.
- 10/10/08. De vrijmetselarij in de tijd van de Europese omwentelingen en ‘Sattelzeit’ (1770–1830): De Verlichting maakt plaats voor de Romantiek.
- 17/10/08. De vrijmetselarij in de muziek en literatuur, 1790–1850. De veranderingen in maçonnieke begrippen tijdens de Franse revolutie.
- 24/10/08. Het rituaal, filosofie en politiek van de vrijmetselarij en zijn tegenstanders (1717–1850). Oppositie door de Rooms-katholieke kerk en door politieke groeperingen.
- 31/10/08. Prins Frederik en 19de-eeuwse vrijmetselarij. Vergelijkingen, contrasten en verbanden met andere landen. De ontwikkeling van maçonnieke structuren en denkbeelden, haar maatschappelijke plaats.
- 7/11/08. De ontwikkeling van vrijmetselarij en de esoterie in Europa in de 19de- en vroeg 20ste-eeuw: Invloeden van andere prominente esoterische groeperingen.
- 14/11/08. Maçonnieke rituaal, muziek, drama en literatuur van 1850 tot op heden.
- 21/11/08. De vrijmetselarij en de politiek. Vrijmetselarij in niet-Europese landen: een overzicht (1717–heden).
- 28/11/08. De academische studie van de vrijmetselarij in zijn context in het begin van de 21ste eeuw: Waar zijn de centra van de studie? Wie studeert en hoe? Bronnen en materiaal, gebruiken en behouden. Welke vragen blijven over?

Praktische informatie:
De collegereeks is toegankelijk voor zowel reguliere studenten als belangstellende toehoorders. Inschrijving is verplicht, deelnamekosten zijn (voor niet-studenten) € 140,-. Voor meer informatie en aanmelding: Faculteit Geesteswetenschappen, Mw. Dr. J.G. Mooi, j.g.mooi@let.leidenuniv.nl.

Aansluitende evenementen
- 25/11/08. Inaugurale rede, Prof. Dr. Malcolm Davies, Universiteit Leiden.
- 27-28/11/08. Internationaal symposium The Expression of Freemasonry: Its ritual, oratory, poetry, music, literature, art and architecture. Sprekers: Prof. James Stevens Curl, Prof. Dr. Jeffrey Tyssens, Dr. Andreas Önnerfors, Dr. Andrew Pink, Dr. Max de Haan, Drs. Andréa Kroon, Diane Clements e.a. Inschrijving verplicht, deelnamekosten niet inbegrepen bij de collegereeks. Informatie en aanmelding: f.m.conference.leiden08@gmail.com.

Geen opmerkingen: