dinsdag 9 september 2008

Nieuwe publicaties

Hoewel alweer enige tijd geleden verschenen, is in deze nieuwsbrief nog geen melding gemaakt van de bundel, die André Hanou werd aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde. Het onderwerp van De andere achttiende eeuw is het rumoerige en bruisende leven van een aantal achttiende-eeuwers . Uiteraard komen Jacob Campo Weyerman en Jan Kinker aan bod. Zij maakten gebruik van tijdschriften, het nieuwe medium van hun tijd, en hielden van satire. Weyerman, een libertijn en maniërist met esprit; Kinker, een vrijmetselaar en Kantiaan, een praktisch denkend hervormer binnen het genootschapsleven. Ook is er aandacht voor personen die Weyerman en Kinker zouden hebben aangesproken. Zo wordt door Jan Snoek een portret van een opmerkelijk vrijmetselaar geschetst: 'De vele en schreeuwende faiten teegen de broederschap begaan' door [John] George Smith (ca. 1728-ca. 1785)'.

Publicatiegegevens: C. van Heertum/T. Jongenelen/F. van Lamoen (red.), De andere achttiende eeuw. Opstellen voor André Hanou, Uitgeverij Van Tilt , Nijmegen 2007, ISBN 978-90-77503-67-6, 288 pp., prijs: € 22,50.

Een studente aan de Universiteit Leiden heeft haar afstudeerscriptie over de Leidse loge La Vertu gepubliceert, en bracht dit onder de aandacht van de OVN. Claudia Heller onderzocht het archief van de loge en reconstrueerde een deel van de ledenlijst. Haar aandacht ging onder meer uit naar het milieu waaruit de leden afkomstig waren en hun maatschappelijke activiteiten.

Publicatiegegevens: C.P.C. Heller, Vrijmetselaarsloge La Vertu en haar leden, bezien in het Leiden van de negentiende eeuw, Wiseman Publishing,ISBN 978-90-8963-004-9, 118 pp., € 15,95.

De nieuwsbrief van het Institut d'Etudes et de Recherche maconniques (IDERM) meldt een groot aantal Franse titels, die aandacht verdienen. Een greep uit het aanbod:

- Philippe Libert, Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis, Grand Orient de Belgique 2007, 428 pp, € 23,-. Geschiedenis van deze Brusselse loge vanaf 1782.
- Benjamin Franklin, un américain à Paris, tentoonstellingscatalogus Musée Carnavalet, Paris 2007, 272 pp., € 39,-. Over Franklin's lidmaatschap van de loge Les Neuf Soeurs.
- Guy Chassagnard, Aux sources du Rite Ecossais Ancien et Accepté, Editions Alphee 2008, 640 pp., € 24,90. Historisch overzicht van de Schotse Ritus en haar bronnen.
- Georges Lamoine (red.), Le Manuscrit Francken de 1783, Editions Snes, Toulouse 2007, 216 pp., € 19,-. Geannoteerde uitgave van dit bekende manuscript rituaal.
- Marc Labouret, Les méteaux et la mémoire, la franc-maçonnerie française racontée par ses jetons et medailles, Maison Platt, 2007, 398 pp., € 100,-. Rijk geillustreerde uitgaven van Franse maçonnieke penningen en munten.

In 2006 was de OVN betrokken bij een groot congres over maçonnieke tuinarchitectuur in Schwetzingen. Diverse onderzoekers houden zich met dit onderwerp bezig, waaronder historicus Franz Wegener. Van zijn hand verschijnt een publicatie, waarin de maconnieke symboliek in Parc Monceau in Parijs en de tuin van Louisenlund in Güby worden besproken.

Publicatiegegevens: Franz Wegener, Der Freimaurergarten
Die geheimen Gärten der Freimaurer des 18. Jahrhunderts
, KFVR - Kulturförderverein Ruhrgebiet e.V., Gladbeck 2008, ISBN : 978-3-931300-22-7, 224 pp., € 24,80.

Geen opmerkingen: