zaterdag 29 november 2008

OVN-cursus: Vrijmetselaarsarchieven als onderzoeksbron

In samenwerking met het Haags Gemeentearchief organiseert de OVN op 13 februari 2009 een cursus ‘Vrijmetselaarsarchieven als bron voor historisch en genealogisch onderzoek’. Deze is toegankelijk voor alle belangstellenden, waaronder genealogen, historici, studenten uit diverse academische vakgebieden en professionals uit de archiefsector.

Waarom deze cursus?
Logearchieven geven informatie over een belangrijke en omvangrijke bevolkingsgroep. Ze bevatten onder meer ledenlijsten, notulen van vergaderingen en rituele bijeenkomsten, inko-mende en uitgaande correspondentie, financiële administratie en boedelinventarissen. Hieraan zijn allerlei genealogische en statistische gegevens te ontlenen, variërend van de sociale status en beroepen van de leden tot het consumptiepatroon van de vereniging. Ook geven ze inzicht in de in-teractie van de loge met de lokale bevolking en de invloed van de vrijmetselarij op tal van sociale, religieuze, politieke en culturele ontwikkelingen. Ze bevatten correspondentie van vooraanstaande historische figuren, die laat zien hoe onder meer politici, schrijvers en architecten zich door het broederschapsideaal lieten inspireren.
De meeste onderzoekers zijn echter nog volstrekt onbekend met deze rijke bronnen. De cursus biedt hiermee een eerste kennismaking.

Doel van de cursus
Doel van de cursus is deelnemers basiskennis aan te reiken, waarmee zij vervolgens zelf hun weg kunnen vinden in vrijmetselaarsarchieven en deze als bron bij hun historisch of genealogisch onderzoek kunnen gebruiken. Aandachtspunten zijn onder meer:

- Geschiedenis van de Nederlandse vrijmetselarij in vogelvlucht;
- Organisatiestructuur, landelijk en plaatselijk bestuur;
- Rituelen, symboliek, geheimschrift en terminologie;
- Opbouw en inhoud van logearchieven;
- Welke informatie bevatten vrijmetselaarsarchieven?
- Hoe verricht je historisch/genealogisch onderzoek naar personen, die vrijmetselaar waren?
- Welke informatie geven persoonlijke documenten en voorwerpen van leden?
- Hoe identificeer je archiefstukken van een bepaalde Orde, loge of inwijdingsgraad?
- Hoe doe je onderzoek naar de geschiedenis van een locale loge?
- Hoe doe je onderzoek naar de geschiedenis van een logegebouw?
- Vindplaatsen en toegankelijkheid van maçonnieke archieven in Nederland;
- Gespecialiseerde bibliotheken, universitaire centra en databases.

Natuurlijk is er ruimte voor discussie en vragen van deelnemers.

Praktische gegevens
De cursus vindt plaats op vrijdagmiddag 13 februari 2009 van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis te Den Haag. Deelnamekosten bedragen € 55,- (donateurs OVN) of € 65,- (overige deelnemers). Deelnamekosten zijn incl. koffie/thee en een gratis exemplaar van de Archiefwijzer maçonnieke archieven, een handige studiegids voor verder onderzoek. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is registratie voor 6 februari 2009 vereist. Een aanmeldingsformulier is op te vragen via email: info@stichtingovn.nl.

Geen opmerkingen: