dinsdag 7 juli 2009

10 jaar leerstoel GHF

Tijd vliegt! Het is alweer tien jaar geleden dat de leerstoel Geschiedenis van de Hermetische Philosofie en Verwante Stromingen (GHF) werd opgericht aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende dit decennium heeft de leerstoel een aanzienlijke bijdrage aan het vakgebied geleverd, onder meer door een BA- en MA-opleiding voor de geschiedenis van de westerse esoterie vorm te geven, door in samenwerking met Brill Academic Publishers de succesvolle Aries tijdschrift- en boekenreeks voor het vakgebied op te zetten, door diverse congressen te organiseren en door de oprichting van ESSWE te stimuleren. Om maar te zwijgen over de vele academische publicaties dat door de medewerkers van de leerstoel werd geproduceerd. En ook de Stichting OVN vond de afgelopen jaren ondersteuning bij haar activiteiten van de leerstoel.
Om deze mijlpaal te vieren biedt de leerstoel een internationaal congres aan, waarin zij terugblikt op de ontwikkeling van het vakgebied: Hermes in de Academy. Meer informatie en het congresprogramma zijn te vinden op de website van de leerstoel. Registratie vooraf is vereist.

Geen opmerkingen: