vrijdag 24 juli 2009

OVN breidt aandachtspunten uit

De stichting OVN heeft statutair als aandachtspunt: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en haar voormalige grondgebieden. Sinds oprichting van de stichting in 2001 is het bestuur echter duidelijk geworden, dat vrijmetselarij niet los gezien kan worden van verwante organisaties, zoals broederschappen (Odd Fellows, Mechanics, etc.) en westers esoterische organisaties (theosofie, antroposofie, rozenkruizers, etc.). Bovendien is gebleken, dat het culturele erfgoed van al deze verwante organisaties dezelfde problematiek kent als maconnieke collecties, en onderzoekers in die vakgebieden dezelfde behoefte hebben aan financiele steun. Het bestuur van de stichting OVN heeft dan ook besloten haar doelstelling statutair uit te breiden naar vrijmetselarij 'en verwante organisaties'.
Dit verbreedt tevens de mogelijkheden voor donateurs- en subsidiewerving, als ook tot het formaliseren van de samenwerking met de leerstoel Geschiedenis van Hermetische Filosofie en Verwante stromingen aan de Universiteit van Amsterdam (welke in de praktijk al geruime tijd plaatsvindt, net als de samenwerking met de Leidse leerstoel voor vrijmetselarijgeschiedenis).

Geen opmerkingen: