donderdag 7 januari 2010

Call for papers IAHR

Allison Coudert (University of California Davis), Cathy Gutierrez (Sweet Briar College) en Marco Pasi (Universiteit van Amsterdam) organiseren een panel over het thema Western esotericism and its boundaries: Between discourses of identity and difference op het volgende IAHR congres in Toronto op 15-21 augustus 2010.
De laatste 20 jaar spreken specialisten van 'westerse' esoterie. Deze term heeft implicaties die niet expliciet zijn besproken, en nu aan de orde komen: Waarom zou esoterie als westers gedefinieerd moeten worden? Waar liggen de grenzen van dat westen? Worden Joodse en Islamitische vormen van esoterie hierbij inbegrepen en zo niet, waarom niet? Als de term 'westers' wordt losgelaten, wat zijn de alternatieven? Hoe kan de studie van esoterie een multicultureel aspect krijgen? Door historische invloeden te bestuderen of door een vergelijkende benadering te kiezen?
Contactpersoon voor informatie en het indienen van voorstellen (met cv, voor 31 maar 2010): Marco Pasi. m.pasi@uva.nl.

Geen opmerkingen: