zondag 30 september 2007

Emeritaat Anton van de Sande

Prof.dr. Anton van de Sande, sinds 2001 houder van de bijzondere leerstoel 'Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel in Europa' aan de Universiteit Leiden, legt binnenkort zijn functie neer. Als eerste hoogleraar op het vakgebied in Nederland heeft hij waar pionierswerk verricht. Van de Sande heeft aangegeven als emeritus hoogleraar de nog lopende promotieonderzoeken bij de leerstoel te blijven begeleiden en zal ongetwijfeld ook op andere wijze nog een stimulerende rol in het vakgebied blijven spelen. Zo heeft hij eerder dit jaar de uitnodiging van het bestuur van de OVN om deel te nemen aan het comité van aanbeveling van de stichting aanvaard.

De leerstoel, die mogelijk gemaakt wordt door de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, is voor een periode van vijf jaar verlengt. De Universiteit Leiden heeft een vacature voor een hoogleraar geplaatst, waarvan de sluitingstermijn reeds is verlopen. Verwacht wordt, dat Van de Sande's opvolger in januari 2008 bekend zal zijn.

Geen opmerkingen: