zondag 30 september 2007

Nieuwe directeur CRF

Eerder dit jaar legde prof. Andrew Prescott zijn functie als directeur van het Centre for Research into Freemasonry (CRF) aan de Universiteit van Sheffield neer. Inmiddels is bekend dat hij per 1 oktober 2007 zal worden opgevolgd door de Zweedse onderzoeker Andreas Önnerfors.

Önnerfors promoveerde in 2003 op een studie van de Duitse gebieden die in de 18de eeuw aan de Zweedse kroon toebehoorden. Sindsdien heeft hij diverse artikelen over vrijmetselarij geschreven en diverse congressen op het vakgebied georganiseerd. In 2005 kreeg Önnerfors nog samen met dr. Henrik Bogdan een OVN reis- en onderzoeksbeurs toegewezen voor onderzoek in het Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik' te Den Haag, en was hij een van de sprekers op het symposium 'Masonic & Esoteric Heritage’. Hij was tot voor kort verbonden aan het Centrum voor Europese Studies aan de Universiteit van Lund.

Het bestuur van de OVN is verheugd over deze benoeming en voorziet dat ze de samenwerking tussen Nederlandse onderzoekers en het CRF zeer ten goede zal komen.

Geen opmerkingen: