vrijdag 30 november 2007

Uitreiking OVN-onderzoeksbeurs 2007

Begin 2007 werd opnieuw een oproep voor beurskandidaten gedaan. Hierop werd een drietal aanvragen ontvangen, deze maal (voor het eerst) uitsluitend van Nederlandse onderzoekers. In voorgaande jaren was juist het aantal buitenlandse aanvragen opvallend.
De beoordelingscommissie heeft geoordeeld dat twee van de drie aanvragen in aanmerking voor honorering kwamen, maar was over deze twee aanvragen niet volstrekt unaniem in haar oordeel.
Het bestuur van de OVN heeft, de overwegingen van de commissie ter harte nemende, ervoor gekozen geen van hen het volledige beursbedrag (€ 5000,-) toe te kennen. In plaats daarvan de twee kandidaten ieder een gedeeltelijke beurs toegekend, echter onder voorwaarde dat zij hun onderzoeksvoorstel op door de commissie aangewezen punten nog verder aanscherpten.

Inmiddels heeft dr. Malcolm Davies, muziekhistoricus, aan deze voorwaarde voldaan en is hem een beurs van max. € 2500,- toegezegd. Davies is auteur van The Masonic Muse. Songs, Music and Musicians Associated with Dutch Freemasonry: 1730–1806 (Koninlijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 2005). Het is de tweede maal dat Davies een OVN-onderzoeksbeurs wordt toegekend voor een (vervolg)onderzoek naar de activiteiten van musici in loges, de verspreiding van maçonnieke muziek, en de inhoud van maçonnieke liederen- en gezangboeken. Daardoor wordt de Nederlandse situatie in internationale context geplaatst. Dit maal maakt de beurs bezoek aan maçonnieke collecties in Lyon, St. Gallen, Dresden en Poznan mogelijk. Het project zal uiteindelijk resulteren in een tweede boek over de relatie tussen vrijmetselarij en de muziekgeschiedenis.

De beoordelingsprocedure van de tweede begunstigde aanvraag loopt nog, bericht daarover volgt.

Geen opmerkingen: