woensdag 21 januari 2009

ICHF programma bekend

De tweede internationale conferentie voor de geschiedenis van de vrijmetselarij (ICHF) wordt van 29-31 mei 2009 opnieuw georganiseerd in Edinburgh. Het voorlopige programma omvat 72 lezingen van onderzoekers uit de hele wereld, wat het ondanks de hoge kosten zeer de moeite waard maakt om te bezoeken. Het is goed om te zien dat, naast de geschiedenis van Europese en Amerikaanse vrijmetselarij, ook tot nu toe minder belichte onderwerpen aan de orde komen. Er zijn namelijk sessies gewijd aan vrijmetselarij in Mexico, West-Indië en het Midden Oosten, maar ook aan de opkomst van Afro-Amerikaanse vrijmetselarij en materiële cultuur. Zelfs onderwerpen als 'The K.K.K. and the infiltration of Californian Freemasonry' worden niet geschuwd.

(De Stichting OVN wordt, in tegenstelling tot het eerste jaar waarin het congres werd georganiseerd, niet meer in het comité van aanbeveling vermeld. Terwijl vorige maal onze medewerking nog werd gevraagd om te helpen het 'nieuwe' evenement zo veel mogelijk gewicht en publiciteit te geven, bleek naamsvermelding dit jaar verbonden aan een forse bijdrage aan de organisatie. Dit bedrag reserveerde de OVN liever voor onderzoeksbeurzen.)

Geen opmerkingen: