woensdag 21 januari 2009

Nieuwe publicaties

De bekende architect Le Corbusier werd geboren als Charles-Édouard Jeanneret. Hij groeide op in het stadje La Chaux-de-Fonds in Zwitzerland, waar leden van de loge L’Amitié deel namen aan het sociale leven. Jan Kenneth Birksted verkent in zijn boek Le Corbusier and the Occult langs welke weg de architect in contact kwam met vrijmetselarij en verwante stromingen, en onderzoekt in hoeverre dit zijn latere ontwerpfilosofie heeft beinvloed. Daarbij voert hij veel onbekend archiefmateriaal op en gaat hij in tegen de heersende opinies over Le Corbusier.

In Frankrijk is een dissertatie verschenen over Nederlandse vrijmetselaren in Franse ballingschap gedurende de Franse revolutie. Arille Chevalier promoveerde op 7 november 2008 aan de Universiteit van Nice op het proefschrift L’Exil des patriots Hollandais en France et la loge maçonnique ‘Les Vrais Bataves’ (1790-1795) à l’Orient de Dunkerque.
Bij dezelfde universiteit promoveerde op 23 oktober 2008 ook Dominique Jardin op een proefschrift getiteld Emprunts opératifs, religieux et ésotériques dans les rituels et l’iconographie des tableaux de loge des systèmes français à hauts grades au XVIIIe siècle: contribution à l’étude de la construction de la tradition maçonnique.

Geen opmerkingen: