woensdag 21 januari 2009

Nieuwe vakorganisatie

Het Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism (CRFF) aan de Universiteit van Sheffield meldt belangrijk nieuws: de oprichting van een nieuwe internationale vakorganisatie. De doelstellingen van deze Academic Society for Research into Freemasonry and Fraternalism (ASRFF) zijn zeer vergelijkbaar met die van de Stichting OVN: 'the advancement of research, scholarship, and public education in particular by the promotion of the academic study of the various manifestations of Freemasonry and Fraternalism, to secure the future development of this field'.
Belangrijk verschil is dat het hier niet gaat om een stichtingsvorm, maar om een vereniging met leden. Lidmaatschap beperkt zich tot academici en professionals, en is onderverdeeld in full members, student members en associated members. Lidmaatschapskosten zijn £35/$ 65 (ca. € 40,-). Alle leden ontvangen een abonnement op het nieuwe vaktijdschrift Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism (JRFF).
De OVN juicht de oprichting van de ASRFF toe en heeft de initiatiefnemers voorgesteld om landelijke academische organisaties met vergelijkbare doelstelling, waaronder de OVN, formeel als zusterorganisaties te erkennen, als ook leden over en weer korting te verlenen op deelname aan congressen en andere activiteiten.

Geen opmerkingen: