woensdag 13 mei 2009

Call for papers: Vrijmetselarij en vrouwen

De organisatoren van het vakcongres 'Women and freemasonry since the Enlightenment', dat op 17-19 Juni 2010 aan de Universiteit van Bordeaux en het Museum van Aquitaine zal plaatsvinden, hebben de onderstaande een call for papers verspreid. Het congres beoogt niet alleen de historische participatie van vrouwen in de vrijmetselarij te bespreken, maar ook de beweegredenen achter de nog altijd voortdurende uitsluiting van vrouwen in de 'reguliere' orden te belichten. Voor de volledige Engelse tekst van de call for papers verwijzen wij u naar de lezen op de Engelstalige versie van deze OVN-blog. Het evenement komt tot stand door samenwerking tussen verschillende Europese onderzoeksinstituten, waaronder: de Franse Universiteiten van Bordeaux 3, Parijs IV Sorbonne en Havre; het Sheffield Centre for Research into Freemasonry; het Centre de recherche sur la franc-maçonnerie en de onderzoeksgroep FREE aan de Université Libre de Bruxelles; het Center for the Study of Women aan de UCLA en de Universiteit Sapienza in Rome. Contactpersoon: Cecile.revauger@u-bordeaux3.fr

Geen opmerkingen: