dinsdag 1 maart 2011

100 jaar loge Rakoczy in Den Haag

Dit jaar bestaat de Haagse vrijmetselaarsloge ‘Rakoczy’ honderd jaar. Ze werd opgericht als loge van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain', maar scheidde zich na enkele jaren hiervan af om met andere loges het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren te vormen. De loge was in Den Haag gevestigd in de theosofen- en vrijmetselaarstempel, gebouwd door de bekende architect K.P.C. de Bazel, welke nu deel uitmaakt van het Museum voor Communicatie. Bestuurslid Elly Keus schreef ter gelegenheid van het komende jubileum het boek In de voetsporen van Rakoczy, dat op 26 maart a.s. zal worden gepresenteerd. Belangstellenden kunnen op de uitgave voorintekenen via de website van de uitgever: http://www.steensplinter.nl/

Geen opmerkingen: