dinsdag 1 maart 2011

Engelse logearchieven geinventariseerd

Een eerste overzicht van archiefmateriaal van vrijmetselaarsloges in Engelse gemeentelijke archieven is samengesteld door het Library and Museum of Freemasonry in Londen. Het overzicht is online te raadplegen via deze link.

[Een dergelijk overzicht van logearchieven in Nederlandse openbare archieven werd enkele jaren geleden gepubliceerd in de Archiefwijzer maçonnieke archieven van de Stichting OVN. De oplage is uitverkocht, maar een verkorte versie is online raadpleegbaar via de website van de OVN. Een derde druk is in voorbereiding en zal ook gegevens van archieven van andere esoterische organisaties bevatten.]

Het Londense museum heeft ook een overzicht samengesteld van de historische archieven, die nog altijd in het bezit van de ca. 12.000 huidige loges in Engeland te vinden zijn. Dit leverde maar liefst 120.000 vermeldingen op, een onderzoekshulpmiddel van onschatbare waarde. De gegevens zijn nog niet online, maar op aanvraag worden per e-mail inlichtingen verstrekt over de beschikbaarheid van archieven in een bepaalde regio: libmus@freemasonry.london.museum.

Geen opmerkingen: