dinsdag 1 maart 2011

Lezingenreeks vrijmetselarij

Hoewel er een bijzondere leerstoel voor vrijmetselarijgeschiedenis bestaat aan de Universiteit Leiden, heeft deze de afgelopen twee jaar geen colleges aangeboden aan studenten. De ziekte en het overlijden van de betreffende hoogleraar waren daarvan de oorzaak, al is niet helemaal duidelijk waarom geen tijdelijke vervanging is aangeboden, zoals bijvoorbeeld een reeks gastcolleges. Het is immers van groot belang dat studenten voortdurend worden geattendeerd op het bestaan van het vakgebied en de relevantie daarvan voor hun eigen onderzoek, wil de studie van de vrijmetselarij als academische discipline een toekomst hebben.
Vanuit de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is een lezingenreeks op poten gezet om enigzins in het gebrek aan colleges te voorzien, maar buitengewoon spijtig is dat deze uitsluitend toegankelijk is voor vrijmetselaren zelf. Alleen de laatste lezing op 13 april 2011 door prof.emerit. Anton van de Sande, is ook toegankelijk voor studenten. Meer informatie is te vinden via deze link.

Geen opmerkingen: