woensdag 19 december 2007

Afscheidscollege prof. Van de Sande

Op 5 februari 2008 zal prof.dr. Anton van de Sande een afscheidscollege geven als bijzonder hoogleraar Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel. Van de Sande was bij zijn benoeming in 2000 de eerste hoogleraar voor het vakgebied in ons land en heeft als zodanig pionierswerk verricht.

Het college vindt plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden om 16.15 uur en is openbaar toegankelijk. De belangstelling zal naar verwachting groot zijn (bovendien dient men rekening te houden met parkeerproblemen in de Leidse binnenstad).

Geen opmerkingen: