vrijdag 7 december 2007

William Stirling

In 1897 werd The Canon. An Exposition of the Pagan Mystery perpetuated in the Cabala as the Rule of all the Arts anoniem gepubliceerd. De schrijver van dit invloedrijke werk was de Schotse architect William Stirling (1861-1902). Cis van Heertum, conservator van de Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) in Amsterdam, deed biografisch onderzoek naar Stirling en kon veel nieuwe feiten boven tafel halen.
Stirling verkeerde in artistieke kringen: tot zijn kennissen behoorden de dichters Wyndham Lewis en W. B. Yeats, de schilder William Rothenstein, de auteur R.B. Cunninghame Graham en de acteur/regisseur Harley Granville-Barker. Van Heertum citeert uit zijn correspondentie met Rotherstein en Cunninghame Graham over het manuscript voor The Canon, en wijst de diverse bronnen aan waarvan Stirling gebruik heeft gemaakt. Stirling prefereerde de antieke godsdiensten boven moderne inzichten en zag in geometrie de sleutel tot alle oude wijsheden. Vanwege zijn voorkeur voor geometrie en kennis van prema├žonnieke teksten werd aangenomen dat Stirling vrijmetselaar was, maar Van Heertum vond geen aanwijzingen dat deze veronderstelling juist is.
Van Heertum bespreekt in haar artikel diverse niet eerder gepubliceerde brieven uit de collectie van de BPH, afkomstig uit het bezit van de fotograaf en vrijmetselaar Alvin Langdon Coburn. Deze brieven werden geschreven door auteur/boekverkoper Hugh William Davies, Stirlings zuster Anne en een vriendin, Georgina Naylor. Ze geven nieuwe inzichten in de totstandkoming van The Canon en maken duidelijk dat Stirling een tweede uitgave onder de titel Tradition voorbereidde. Nadat Stirling in 1902 zelfmoord pleegde, kwamen zijn ongepubliceerde notities in handen van zijn vriend Rotherstein en vervolgens zijn zuster Anne. Naylor onderhield contact met Davies over een mogelijke postume publicatie, maar dit is er niet van gekomen. De verblijfplaats van het manuscript is sinds de jaren ‘30 zoek.

Publicatiegegevens: Cis van Heertum, '"This Mysterious Individual, William Stirling": Unpublished Letters Relating to the Author of The Canon (1897)', English Studies 88 (2007) 5, pp. 531–562.

Geen opmerkingen: