zaterdag 15 december 2007

Nieuwe MA geschiedenis vrijmetselarij

Het Centre for Research into Freemasonry aan de Universiteit Sheffield zal in 2008 een MA-cursus (Master opleiding) ‘History of Freemasonry and Fraternalism’ aanbieden. Hiermee heeft deze Universiteit de primeur van een eerste volwaardige opleiding, die tot een erkend academisch diploma voor dit onderwerp leidt. Nog spannender is, dat de MA-cursus vanaf 2009 ook ‘op afstand’ zal worden aangeboden. Gebruik van digitale middelen zal belangstellenden buiten Groot-Brittannie dan ook de mogelijkheid bieden zich hierin te specialiseren.

Geen opmerkingen: