vrijdag 30 mei 2008

ICHF 2009

In 2007 werd het eerste International Conference on the History of Freemasonry (ICHF) in Edinburgh met veel enthousiasme ontvangen. Er waren meer dan 60 sprekers uit alle werelddelen, die in drie dagen van drie parallelsessies verslag deden van hun onderzoek. Het congres heeft daarmee behalve een vakinhoudelijke betekenis ook een belangrijk netwerkelement gekregen.
De organisatie kreeg echter ook behoorlijk wat kritiek. Zo waren de inschrijfkosten hoog (in 2009 zal dat ca. 250 pond zijn) en werd zelfs sprekers geen tegemoetkoming geboden, waardoor verschillende academici en studenten op het vakgebied niet konden deelnemen. En hoewel het lezingenaanbod zeer divers was, betekent de keuze voor parallelsessies dat iedere deelnemer slechts 1/3 van het programma konden volgen en daarbij vaak moest kiezen tussen twee voor hem/haar relevante thema's.
Het tweede ICHF zal plaatsvinden in Edinburgh van 29 tot 31 mei 2008. Het evenement staat dit maal in het teken van de 250-ste geboortedag van Robert Burns. Een uitgebreide vooraankondiging is te vinden op de website van het organisatiebureau, waaraan de coordinatie is uitbesteed.

Geen opmerkingen: