vrijdag 9 mei 2008

Nieuwe publicaties

Vrijmetselarij in Rusland
In de serie Slavica Occitania van de Universiteit van Toulouse verscheen in 2007 een themanummer getiteld La franc-ma├žonnerie et la culture russe van 600 pagina's.

Rituelen van de hoge graden
'An introduction into the High degrees of freemasonry', een hoofdstuk uit Henrik Bogdan's Western Esotericism and Rituals of Initiation, SUNY Press 2006, is online beschikbaar gemaakt op de Italiaanse ma├žonnieke website Pietre Stones.

Geen opmerkingen: