vrijdag 30 mei 2008

Nieuwe website OVN

Eindelijk is het dan zover. De aangekondigde website van de OVN is vanaf heden online: www.stichtingovn.nl. De website geeft informatie over:

- de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland
- de stand van wetenschappelijk onderzoek op dit vakgebied
- bronnen voor onderzoek (archieven en bibliotheken, opleidingen en onderzoekscentra, literatuur)
- de doelstellingen, onderzoeksbeurzen en activiteiten van de Stichting OVN.

De website is gericht op een breed publiek, waaronder studenten en algemeen belangstellenden, die (nog) niet bekend zijn met het onderwerp. Het project werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Stichting Levi Lassen en (het onderdeel Archiefwijzer) door het VSBfonds. Vorm en techniek werden verzorgd door grafisch ontwerper Frits Deys in samenwerking met webdesigner Kor Dwarshuis. De teksten voor het onderdeel ‘Geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland’ werden verzorgd door academici uit het vakgebied.
Natuurlijk is het nu zaak de website meer bekendheid te geven. Donateurs worden dan ook opgeroepen om op hun eigen website een link naar de OVN-site aan te brengen, en studenten en collega's bij gelegenheid op de site te wijzen. Voor uw medewerking zegt het bestuur u bij voorbaat heel hartelijk dank!

(Overigens is deze weblog/digitale nieuwsbrief voor geregistreerde donateurs toegankelijk via een link in de OVN-website. Op termijn zal ze hierin verder worden geintegreerd.)

Geen opmerkingen: