vrijdag 30 mei 2008

Nieuws van het CRFF

Van het Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism (CRFF) aan de Universiteit Sheffield ontving de OVN een aantal nieuwsberichten, die wij graag aan u doorgegeven:

Nieuw online tijdschrift
Om de uitwisseling van onderzoeksgegevens te bevorderen tussen academici met interesse in de geschiedenis van de vrijmetselarij, is het Centre for Research into Freemasonry aan de Universiteit Sheffield begonnen met een online tijdschrift: CRFF Working Paper Series (ISSN 1756-7645). Daarop zijn thans drie artikelen gratis te downloaden:

- 'Editorial', Andreas Önnerfors,
- 'A History of British Freemasonry 1425-2000', Andrew Prescott,
- 'Researching Freemasonry: Where Are We?', J.A.M. Snoek.

Vooral het laatste artikel van OVN-bestuurslid Jan Snoek verdient aandacht, omdat het voor het eerst de stand van onderzoek op het vakgebied overzichtelijk in kaart brengt.

Nieuw vaktijdschrift en boekenreeks
Verder bereid het CRFF een nieuw, academisch tijdschrift voor het vakgebied voor. Het Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism zal in 2009 verschijnen by Equinox Publishers. Daarnaast zal de boekenserie Sheffield Studies in the History of Freemasonry and Fraternalism worden opgezet, waarbinnen bijvoorbeeld proefschriften kunnen worden gepubliceerd.

Oprichting Zweedse vakorganisatie
Tijdens het congres van Zweedse historici in Lund in april 2008, is het Swedish Academic Network for Research into Freemasonry and Associational Life (SAFFS) in het leven geroepen. De eerste activiteiten van het netwerk bestond uit het organiseren van een sessie over vrijmetselarij in de 18de eeuw op het genoemde congres. Meer informatie: dr. Andreas Önnerfors, director CRFF, A.Onnerfors@sheffield.ac.uk.

Geen opmerkingen: