maandag 9 maart 2009

Call for papers: CMRC 2009

Het Canonbury Masonic Research Centre in Londen organiseert op 24 en 25 oktober 2009 haar 11de internationale congres, dit keer rond het thema The origins of Freemasonry. Onderzoekers uit alle vakgebieden worden opgeroepen om voorstellen voor papers over sociale, politieke, culturele, religieuse, esoterische of prosopografische aspecten van de vroege ontwikkeling van de vrijmetselarij. Voorstellen van maximaal 250-300 woorden, vergezeld van een beknopt CV kunnen worden ingezonden tot 24 juni 2009. De papers worden gepubliceerd in de reeks congresbundels van het CMRC. Voor meer informatie: biee@btinternet.com

Geen opmerkingen: