dinsdag 3 maart 2009

Nieuwe publicaties

Door een positief beleid van de pruisische koningen bloeiden de loges in Brandenburg-Pruissen. Onde hun leden waren vertegenwoordigers te vinden van alle sociale groepen, die van wezenlijk belang waren voor de opkomst van Pruissen. Een nieuw boek over de loges in Pommeren, Pruissen und Schlesie sluit aan op een eerder deel over loges in het Neder-Rijngebied (Studienverlag 2007). Het beschrijft de ontwikkeling van de loges, hun leden en sterke sociaal-culturele engagement aan de hand van niet eerder gepubliceerde bronnen. Van belang is ook dat het werk becommentarieerde ledenlijsten met een schat aan biografische gegevens bevat, waardoor ze een inzicht geeft in de sociale structuur van de orde in dit gebied.

Publicatiegegevens: Karlheinz Gerlach, Die Freimaurer im Alten Preußen 1738-1806. Die Logen in Pommern, Preußen und Schlesien, Studienverlag, Innsbruck 2008 (Quellen und Darstellungen zur europäischen Freimaurerei, Band 9), 1032 pagina's, ISBN 978-3-7065-4383-5. Prijs: € 144,90.

Maçons met mededogen beschrijft de levens van zeven vooraanstaande vrijmetselaren uit de loge ‘Le Profond Silence’ te Kampen. De loge werd in 1770 gesticht door Jacob Abraham Uitenhage de Mist. Ook boekdrukker Karel van Hulst, fabrikant Lion Bottenheim, burgemeester Stephen Hendrik de la Sablonière, likeurstoker David Stibbe, huisarts John William Jacobze en politieadjudant Mannes Koers hebben ieder op eigen wijze aan het welzijn van de stad en de plaatselijke vrijmetselarij bijgedragen. In de negentiende eeuw waren veel liberale politici lid van de vrijmetselarij. In Kampen bestond in 1883 bestond het gehele college van burgemeester en wethouders uit vrijmetselaren. De loge ‘Le Profond Silence’ was sterk maatschappelijk betrokken bij het welzijn van de stad doordat zij aan minvermogenden werk en leningen verschafte.

Publicatiegegevens: Dr. I. Erdtsieck, Maçons met mededogen. De politieke en maatschappelijke invloed van de vrijmetselarij op de samenleving, Uitgeverij gegarandeerd onregelmatig, ISBN: 978-90-78641-13-1. Prijs: € 19,50.

Een spaanstalige publicatie verdient het ook genoemd te worden.Deze beschrijft de anti-maçonnieke ideeën, die werden verspreid via een viertal belangrijke Spaanse media.

Publicatiegegevens: Isabel Martín Sánchez, El mito masónico en la prensa conservador (Vol II), Escuadra y Compás, Tenerife 2008, ISBN: 978-84-8382486-3, 632 Págs. Price € 23,95.

Geen opmerkingen: