vrijdag 20 maart 2009

Publicaties Liberaal Archief

In de nieuwsbrief van Het Liberaal Archief wordt een nieuwe publicatie aangekondigd van de hand van Jeffrey Tyssens (Vrije Universiteit Brussel). Het betreft een bundel met zes artikelen over uiteenlopende aspecten van de vrijmetselarij ze beweging in de 19de eeuw:

'De eerste bijdrage speelt zich nog af in de Hollandse tijd en beschrijft de liberale inbreng van Franse ballingen in de Belgische loges. Twee bijdragen willen aantonen dat de Belgische werkplaatsen al vrij vroeg geprobeerd hebben de klassieke liefdadigheid te overstijgen en initiatieven ontwikkelden om de zelforganisatie en zelfredzaamheid van de lagere sociale klassen te stimuleren. Zo werkte men in Verviers een maçonnieke blauwdruk uit voor een inwijdingsgenootschap voor arbeiders. Elders toonden de loges in de jaren 1860-1870 veel belangstelling voor de coöperatieve beweging. Een vierde studie onderzoekt het aandeel van het platteland in de Oost-Vlaamse loges. Een andere bijdrage beschrijft de verschuivingen in het maçonnieke wereldbeeld aan de hand van hun doodsideologie. De laatste bijdrage biedt een analytisch kader voor maçonnieke grafmonumenten.'

Publicatiegegevens: Jeffrey Tyssens, In vrijheid verbonden. Studies over Belgische vrijmetselaars en hun maatschappijproject in de 19de eeuw, Liberaal Archief, Gent, 2009, ca 150 pag., € 17,50. Bestel hier.

Daarnaast wordt in dezelfde nieuwsbrief aandacht gevraagd voor een boek, dat meer dan 330 vrijmetselaars vermeld, die op (gedenk-, jubileum- en andere munten zijn afgebeeld. Daarbij gaat het zowel om bekende als onbekende historische figuren. De portretten vormen aanleiding om ook enkele minder belichte aspecten van de vrijmetselarij te verkennen, zoals het aandeel van niet-blanken en vrouwen, de organisatie van de vrijmetselarij in landen als Cuba of Turkije, haar werking in het concentratiekamp van Esterwegen, etc.

Publicatiegegevens: Jan Neelen, Munten vertellen over vrijmetselaars, Julius Vuylstekefonds, Gent, 2009, 735 pag., € 40. Bestel hier.

Geen opmerkingen: