maandag 9 maart 2009

Congressen in Frankrijk

Het is wat aan de late kant, maar wie zich binnenkort naar Parijs haast kan daar op 18 maart 2009 de studiedag rond het thema Les Muses maçonnes aan de Sorbonne bijwonen. Sprekers zijn:
- Roger Dachez (Président de l’IMF), 'Madame Provensal, sœur et épouse mystique de J.-B. Willermoz: une Supérieure Méconnue',
- Gerardo Tocchini, (Université de Venise), 'De Bélisaire aux Incas. Des réseaux maçonniques. Au roman maçonnique. Itinéraire de J.-F. Marmontel',
- Simona Variara (Université de Pise), n.n.t.b,
- Andrew Pink (University College Londres), 'Traductions et transpositions: les origines anglaises de la musique maçonnique dans l’Europe francophone du début du 18ème siècle..'
- Charles Porset-Cécile Révauger, 'Le Monde maçonnique des Lumières: Conclusion d’une aventure'.
Voor wie er niet bij kan zijn is van belang te weten dat de lezingen zullen verschijnen in een bundel. Informatie: Cécile Révauger.

In Frankrijk zal een volgend internationaal congres plaatsvinden aan de Universiteit van Nice op 2 en 3 juli 2009. Gekozen is voor het thema Diffusion and Circulation of Masonic Practices in Europe and in the Mediterranean, 1720-1820.
Daarbij wordt vooral ingegaan op nieuwe onderzoeksmethodologieen en interdisciplinaire benaderingen. Vrijmetselarij wordt niet meer gezien als een zuiver sociale aangelegenheid, maar een cultuurverschijnsel in bredere zin. Het congres bekijkt de transfer van cultuur over politieke, religieuse en gender grenzen. Geografisch is daarbij niet alleen West-Europa, maar ook Oost- en Centraal Europa, het Middellandse Zee-gebied en Scandinavie van belang. Ook is er aandacht voor 'the invention of tradition', het toeschrijven van een mythische voorgeschiedenis aan een nieuwe organisatie, zoals de vrijmetselarij zich wel in de traditie van Noach of Adam plaatste.
Meer informatie en registratie: pierre-yves.beaurepaire@unice.fr

Geen opmerkingen: