zondag 30 september 2007

Welkom !

Het is enige tijd stil geweest rondom de OVN, wat echter niet betekent dat het bestuur heeft stilgezeten. Achter de schermen is hard gewerkt aan de voltooiing van diverse erfgoedprojecten, waarvoor de OVN in 2005 en 2006 subsidies werden toegezegd, waaronder de pilot study naar logegebouwen uit de periode voor 1945 en de inventarisatie van maçonnieke documenten in openbare archiefcollecties. Ondertussen werd een nieuwe oproep voor beurskandidaten gedaan. Daarnaast zijn met diverse organisaties gesprekken gevoerd over het inventariseren van de historische archieven van gemengde vrijmetselaarsorden en andere esoterische organisaties uit de periode voor 1945, een project dat voor 2008 in de planning staat. Binnenkort verschijnt de Archiefwijzer in druk.

Omdat het kleine bestuursteam ook in het dagelijkse leven buiten de OVN een drukbezette agenda heeft, is de verzending van de nieuwsbrief er eerder dit jaar bij ingeschoten. Er is dan ook gezocht naar een andere, minder kostbare en meer efficiënte weg om relaties van nieuws vanuit het vakgebied en de OVN-kringen te voorzien middels deze nieuwe weblog (= blog). Voordelen van een blog zijn, dat deze frequent kan worden bijgewerkt en lezers hun reacties op berichten kunnen plaatsen. Voeg deze pagina dus toe aan uw 'favorieten' en bezoek ze regelmatig.

Persberichten, aankondigingen en verslagen van lezingen en congressen, aankondigingen en recensies van publicaties, en ander relevant nieuws op het vakgebied is welkom bij de redactie: info@stichtingovn.nl.

Nieuwe directeur CRF

Eerder dit jaar legde prof. Andrew Prescott zijn functie als directeur van het Centre for Research into Freemasonry (CRF) aan de Universiteit van Sheffield neer. Inmiddels is bekend dat hij per 1 oktober 2007 zal worden opgevolgd door de Zweedse onderzoeker Andreas Önnerfors.

Önnerfors promoveerde in 2003 op een studie van de Duitse gebieden die in de 18de eeuw aan de Zweedse kroon toebehoorden. Sindsdien heeft hij diverse artikelen over vrijmetselarij geschreven en diverse congressen op het vakgebied georganiseerd. In 2005 kreeg Önnerfors nog samen met dr. Henrik Bogdan een OVN reis- en onderzoeksbeurs toegewezen voor onderzoek in het Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik' te Den Haag, en was hij een van de sprekers op het symposium 'Masonic & Esoteric Heritage’. Hij was tot voor kort verbonden aan het Centrum voor Europese Studies aan de Universiteit van Lund.

Het bestuur van de OVN is verheugd over deze benoeming en voorziet dat ze de samenwerking tussen Nederlandse onderzoekers en het CRF zeer ten goede zal komen.

Emeritaat Anton van de Sande

Prof.dr. Anton van de Sande, sinds 2001 houder van de bijzondere leerstoel 'Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel in Europa' aan de Universiteit Leiden, legt binnenkort zijn functie neer. Als eerste hoogleraar op het vakgebied in Nederland heeft hij waar pionierswerk verricht. Van de Sande heeft aangegeven als emeritus hoogleraar de nog lopende promotieonderzoeken bij de leerstoel te blijven begeleiden en zal ongetwijfeld ook op andere wijze nog een stimulerende rol in het vakgebied blijven spelen. Zo heeft hij eerder dit jaar de uitnodiging van het bestuur van de OVN om deel te nemen aan het comité van aanbeveling van de stichting aanvaard.

De leerstoel, die mogelijk gemaakt wordt door de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, is voor een periode van vijf jaar verlengt. De Universiteit Leiden heeft een vacature voor een hoogleraar geplaatst, waarvan de sluitingstermijn reeds is verlopen. Verwacht wordt, dat Van de Sande's opvolger in januari 2008 bekend zal zijn.