woensdag 2 november 2011

Nieuwe publicatie: vrijmetselarij en architectuur


Vrijmetselarij en architectuur zijn nauw aan elkaar verbonden. Professor James Stevens Curl is goed bekend in het vakgebied vanwege zijn publicaties over dit onderwerp. Zijn nieuwe boek, Freemasonry & the Enlightenment. Architecture, Symbols & Influences, bouwt voort op eerder onderzoek. Curl geeft aan, hoe vrijmetselarij niet alleen architectuur, maar ook allerlei andere aspecten van de leefomgeving heeft beïnvloed, van tuinarchitectuur tot toneelontwerpen.
Lezers die nog onbekend zijn met het onderwerp, zijn geholpen met de eerste hoofdstukken over de aard en oorsprong van de vrijmetselarij, het beeld van de Tempel van Salomo als architectonisch prototype, en een handige begrippenlijst. Onderzoekers zullen vooral geïnteresseerd zijn in de thematische hoofdstukken waarin de bronnen van maçonnieke symboliek en hun toepassing in architectuur in verschillende worden belicht, en in de uitgebreide bibliografie. Het boek doet wat encyclopedisch aan vanwege de vele illustraties: alle bekende Tableaus en maçonnieke prenten zijn vertegenwoordigd, gevolgd door prachtige architectuurontwerpen waarin deze symboliek is toegepast.
Zoals professor Andrew Prescott in het voorwoord opmerkt, heeft Curl de kern van esthetiek en architectuurthema’s belicht die in de vrijmetselarij zo’n belangrijke rol spelen, en aangetoond hoe deze, verweven met de culturele betekenis van architectuur, onmisbaar zijn voor ons begrip van de vrijmetselarij in de Verlichting. Na het eerste leesplezier zal dit boek niet lang in de kast blijven staan, maar telkens als referentiebron worden geraadpleegd.