maandag 14 januari 2013

Enchanted Modernities

'Enchanted Modernities: Theosophy, Modernism and the Arts, c. 1875-1960' is een nieuw interdisciplinair academisch project. Een netwerk van internationale experts op het gebied van kunst, muziek en literatuur zal onderzoeken welke relatie de visuele, materiele en podiumkunsten hadden met Theosofie, modernisme en mysticisme tussen ca. 1875 en 1960. Onderzoekers zullen in beeld brengen hoe kunstenaars, schrijvers en acteurs in contact kwamen met Theosofie en andere mystieke praktijken, en hoe Theosofisch gedachtengoed, met name verspreid door Helena Blavatsky en Annie Besant, een artistieke uitingsvorm kreeg. Lees hier meer over het project.

Lezingenreeks CIERL

Het Centre Interdisciplinaire d'Etude des Religions et de la Laïcité in Brussel organiseert een lezingenreeks over vrijmetselarij, die in februari 2013 van start gaat. Lezingen worden door verschillende gastsprekers in het Frans gegeven. Het programma is hier te downloaden.