dinsdag 27 januari 2009

Canonbury Papers

Voor een recensie van het derde deel in de reeks congresbundels van het Canonbury Masonic Research Centre in Londen verwijzen we graag naar de recensie van onze Belgische vakgenoot Jimmy Koppen. Inmiddels zijn ook de delen 4 en 5 al verschenen bij uitgeverij Lewis Masonic.

Publicatiegegevens:
- Trevor Steward (ed.), Freemasonry and Religion. Many Faiths, One Brotherhood (The Canonbury Papers Volume 3. Transactions of the Sixth International Conference 2004, Canonbury Masonic Research Centre), London 2006, 222 pag.
- Robert Gilbert (ed.), Seeking the Light - Freemasonry and Initiation, (The Canonbury Papers Volume 4. Transactions of the Seventh International Conference 2005, Canonbury Masonic Research Centre), London 2007, 134 pag., ISBN: 9780853182900.
- The Knowledge Of The Heart: Gnostic Movements and Secret Traditions, (The Canonbury Papers Volume 3. Transactions of the Eighth International Conference 2006, Canonbury Masonic Research Centre), London 2008, ISBN: 9780853182733.

woensdag 21 januari 2009

Nieuwe vakorganisatie

Het Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism (CRFF) aan de Universiteit van Sheffield meldt belangrijk nieuws: de oprichting van een nieuwe internationale vakorganisatie. De doelstellingen van deze Academic Society for Research into Freemasonry and Fraternalism (ASRFF) zijn zeer vergelijkbaar met die van de Stichting OVN: 'the advancement of research, scholarship, and public education in particular by the promotion of the academic study of the various manifestations of Freemasonry and Fraternalism, to secure the future development of this field'.
Belangrijk verschil is dat het hier niet gaat om een stichtingsvorm, maar om een vereniging met leden. Lidmaatschap beperkt zich tot academici en professionals, en is onderverdeeld in full members, student members en associated members. Lidmaatschapskosten zijn £35/$ 65 (ca. € 40,-). Alle leden ontvangen een abonnement op het nieuwe vaktijdschrift Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism (JRFF).
De OVN juicht de oprichting van de ASRFF toe en heeft de initiatiefnemers voorgesteld om landelijke academische organisaties met vergelijkbare doelstelling, waaronder de OVN, formeel als zusterorganisaties te erkennen, als ook leden over en weer korting te verlenen op deelname aan congressen en andere activiteiten.

Vrije Tuinlieden

Tuinhistorisch genootschap Cascade heeft in 2008 de studiegroep De Vrije Tuinlieden opgericht. Deze studiegroep verdiept zich in het onderwerp ‘vrijmetselarij en tuinkunst in de Nederlandse cultuurgeschiedenis’. De leden komen drie maal per jaar bijeen: twee bijeenkomsten met inleiding en één bezoek aan een tuin waar kenmerken van een maçonnieke levenssfeer terug te vinden zijn. Hopelijk zal dit initiatief in de nabije toekomst meer informatie aan het licht brengen over deze tot nu toe vrij onbekende categorie Nederlandse tuinkunst.

Nieuwe publicaties

De bekende architect Le Corbusier werd geboren als Charles-Édouard Jeanneret. Hij groeide op in het stadje La Chaux-de-Fonds in Zwitzerland, waar leden van de loge L’Amitié deel namen aan het sociale leven. Jan Kenneth Birksted verkent in zijn boek Le Corbusier and the Occult langs welke weg de architect in contact kwam met vrijmetselarij en verwante stromingen, en onderzoekt in hoeverre dit zijn latere ontwerpfilosofie heeft beinvloed. Daarbij voert hij veel onbekend archiefmateriaal op en gaat hij in tegen de heersende opinies over Le Corbusier.

In Frankrijk is een dissertatie verschenen over Nederlandse vrijmetselaren in Franse ballingschap gedurende de Franse revolutie. Arille Chevalier promoveerde op 7 november 2008 aan de Universiteit van Nice op het proefschrift L’Exil des patriots Hollandais en France et la loge maçonnique ‘Les Vrais Bataves’ (1790-1795) à l’Orient de Dunkerque.
Bij dezelfde universiteit promoveerde op 23 oktober 2008 ook Dominique Jardin op een proefschrift getiteld Emprunts opératifs, religieux et ésotériques dans les rituels et l’iconographie des tableaux de loge des systèmes français à hauts grades au XVIIIe siècle: contribution à l’étude de la construction de la tradition maçonnique.

ICHF programma bekend

De tweede internationale conferentie voor de geschiedenis van de vrijmetselarij (ICHF) wordt van 29-31 mei 2009 opnieuw georganiseerd in Edinburgh. Het voorlopige programma omvat 72 lezingen van onderzoekers uit de hele wereld, wat het ondanks de hoge kosten zeer de moeite waard maakt om te bezoeken. Het is goed om te zien dat, naast de geschiedenis van Europese en Amerikaanse vrijmetselarij, ook tot nu toe minder belichte onderwerpen aan de orde komen. Er zijn namelijk sessies gewijd aan vrijmetselarij in Mexico, West-Indië en het Midden Oosten, maar ook aan de opkomst van Afro-Amerikaanse vrijmetselarij en materiële cultuur. Zelfs onderwerpen als 'The K.K.K. and the infiltration of Californian Freemasonry' worden niet geschuwd.

(De Stichting OVN wordt, in tegenstelling tot het eerste jaar waarin het congres werd georganiseerd, niet meer in het comité van aanbeveling vermeld. Terwijl vorige maal onze medewerking nog werd gevraagd om te helpen het 'nieuwe' evenement zo veel mogelijk gewicht en publiciteit te geven, bleek naamsvermelding dit jaar verbonden aan een forse bijdrage aan de organisatie. Dit bedrag reserveerde de OVN liever voor onderzoeksbeurzen.)

Tijdschriften op het vakgebied

Hoewel de taalbarrière voor sommige Nederlandse onderzoekers een belemmering vormt, is de productie van Spaanstalige publicaties op het vakgebied groot. Het Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM) te Madrid publiceert twee maal per jaar een tijdschrift: Papeles de Masonería. Hiervan verscheen onlangs het tweede nummer, met daarin onder meer bijdragen over de geschiedenis van feminiene vrijmetselarij en de geschiedenis van diverse gradenstelsels.

In Renaissance Traditionnelle nr. 151-152 zijn onder meer de volgende artikelen opgenomen:
- 'Les artisans antédiluviens dans la Jérusalem céleste: la symbolique maçonnique du siècle écossais d’après un épigramme de 1690 et d’après « Saints Recreation » de William Geddes (1683)', Gaël Meignez;
- 'Correspondance de F.R. Saltzmann avec J.B. Willermoz 1779-1819', Robert Amadou/Catherine Amadou;
- 'Les listes de Charles-Louis Journal (1744, 1762)', Daniel Kerjan/André Kervella;
- 'Le manuscrit Simonnet de 1744', Jean-Pierre Crystal;
- 'Probst-Biraben (1875-1957). Franc-maçon haut en couleur, martiniste, théosophe et soufi', Irène Mainguy.

Daarnaast verschenen in Chroniques d’Histoire Maçonnique nr 62 (2008) de volgende bijdragen:
- 'Le temple "A l’amitié", rue Jacob, à Paris: Mythes et réalités', Baptiste Essevaz-Roulet/William Pesson;
- 'Les loges françaises d’Afrique du Nord dans les années 30', Samuel Tomei
- Dossier "Fouriérisme et Franc-maçonnerie"('Fouriérisme et Franc-maçonnerie en France au XIXe siècle', Pierre Mollier; '"Les Elus de Sully et de Fourier". Une rencontre durable entre Francs-maçons brestois et Fouriéristes (1839)', Jean-Yves Guengant; 'Hector Gamet, un militant phalanstérien et "démoc-soc" en Franc-maçonnerie', Jean-Claude Sosnowski).

Call for papers

Een internationaal congres rond het thema Diffusion and Circulation of Masonic Practices in Europe and in the Mediterranean, 1720-1820, zal plaatsvinden op 2 en 3 juli 2009 aan de Universiteit van Nice Sophia Antipolis in Frankrijk. Het evenement wordt georganiseerd door het Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine. De tekst van de call for papers luidt:

'The history of Freemasonry today is undergoing significant growth throughout the academy - from graduate students to established scholars - but it has also reached a crossroads. While earlier generations of historians tended to focus on the internal dynamics of the brotherhood - the institutional life of lodges as well as the sociology of membership - more recent trends have focused attention on the evolving relationship between Freemasonry and its wider context from the Enlightenment to the present day, be it the political, social, cultural or religious environment.
As these particularly rich new lines of inquiry are pursued, it has also become increasingly urgent to reevaluate Masonic research methodologies. In the first instance, historians will need to give much more serious consideration to working collectively rather than in isolation, as much of the history of Freemasonry still remains uncharted territory. Secondly, explicit and intensified dialogue and exchange with other fields will be critical to the reformulation of a more interdisciplinary perspective in Masonic history.
In this spirit, the conference represents the beginning of a biannual cycle of thematic meetings devoted to the most fruitful research areas. The objective is clear: To federate research, to gather several generations of scholars and to identify the most promising research fields in order to further develop them in research teams, and through senior scholars and their graduate students.
For this first meeting, the organizing and scientific committees have chosen to focus on the circulation and diffusion of Masonic practices within the Euro-Mediterranean space. This topic operates under the assumption that Freemasonry was not simply a social fact but also a cultural one. Central to this project will be assessing both in the long and short term cultural transfer across a myriad of frontiers - be they cultural, confessional, political, linguistic or gendered - as well as examining the phenomena of appropriation and the invention of tradition; the latter was of particular importance for an institution that claimed an unbroken connection to Noah and Adam.
We are very interested in papers that make use of newly accessible archival holdings that allow scholars to move beyond the confines of western European Freemasonry and explore how Masonic practices circulated either in the eastern Mediterranean or eastern and central Europe as well as Scandinavia.'


Deadline voor paper proposals is 1 maart 2009. Voorstellen moeten een samenvatting (max. 15 regels), korte biografie en publicatielijst omvatten. Zowel Frans- als Engelstalige bijdragen zijn welkom. Contact: Prof. Pierre-Yves Beaurepaire, pierre-yves.beaurepaire@unice.fr.