maandag 30 juni 2008

Nieuwe collegereeks in Leiden

In september start aan de Universiteit Leiden een nieuwe collegereeks over de geschiedenis van de vrijmetselarij, verzorgd door de nieuwe hoogleraar voor het vakgebied: prof.dr. Malcolm Davies. De lezingenreeks is is toegankelijk voor alle belangstellenden, zowel reguliere studenten als toehoorders. Het programma is als volgt:

Programma (hoofdpunten) en data
- 12/9/08. Inleiding op het thema: Wat is de vrijmetselarij? De invloed van de vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel.
- 19/9/08. De Verlichting: De Schotse en Engelse oorsprong van de vrijmetselarij en zijn verspreiding op het continent. Sociabiliteit en het vraagstuk rond toelating van vrouwen.
- 26/9/08. De vroege dichtkunst, drama’s en muziek van de vrijmetselarij. De gemengde ‘La loge de Juste’.
- 10/10/08. De vrijmetselarij in de tijd van de Europese omwentelingen en ‘Sattelzeit’ (1770–1830): De Verlichting maakt plaats voor de Romantiek.
- 17/10/08. De vrijmetselarij in de muziek en literatuur, 1790–1850. De veranderingen in maçonnieke begrippen tijdens de Franse revolutie.
- 24/10/08. Het rituaal, filosofie en politiek van de vrijmetselarij en zijn tegenstanders (1717–1850). Oppositie door de Rooms-katholieke kerk en door politieke groeperingen.
- 31/10/08. Prins Frederik en 19de-eeuwse vrijmetselarij. Vergelijkingen, contrasten en verbanden met andere landen. De ontwikkeling van maçonnieke structuren en denkbeelden, haar maatschappelijke plaats.
- 7/11/08. De ontwikkeling van vrijmetselarij en de esoterie in Europa in de 19de- en vroeg 20ste-eeuw: Invloeden van andere prominente esoterische groeperingen.
- 14/11/08. Maçonnieke rituaal, muziek, drama en literatuur van 1850 tot op heden.
- 21/11/08. De vrijmetselarij en de politiek. Vrijmetselarij in niet-Europese landen: een overzicht (1717–heden).
- 28/11/08. De academische studie van de vrijmetselarij in zijn context in het begin van de 21ste eeuw: Waar zijn de centra van de studie? Wie studeert en hoe? Bronnen en materiaal, gebruiken en behouden. Welke vragen blijven over?

Praktische informatie:
De collegereeks is toegankelijk voor zowel reguliere studenten als belangstellende toehoorders. Inschrijving is verplicht, deelnamekosten zijn (voor niet-studenten) € 140,-. Voor meer informatie en aanmelding: Faculteit Geesteswetenschappen, Mw. Dr. J.G. Mooi, j.g.mooi@let.leidenuniv.nl.

Aansluitende evenementen
- 25/11/08. Inaugurale rede, Prof. Dr. Malcolm Davies, Universiteit Leiden.
- 27-28/11/08. Internationaal symposium The Expression of Freemasonry: Its ritual, oratory, poetry, music, literature, art and architecture. Sprekers: Prof. James Stevens Curl, Prof. Dr. Jeffrey Tyssens, Dr. Andreas Önnerfors, Dr. Andrew Pink, Dr. Max de Haan, Drs. Andréa Kroon, Diane Clements e.a. Inschrijving verplicht, deelnamekosten niet inbegrepen bij de collegereeks. Informatie en aanmelding: f.m.conference.leiden08@gmail.com.

De Archeometer

Markies Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909) ontwikkelde een allesomvattend esoterisch-mathematisch systeem, dat hij de Archeometer noemde. Het system werd na zijn dood in Frankrijk gepubliceerd onder redactie van Papus in 1911 en werd erg populair in esoterische kringen. Onder redactie van Joscelyn Godwin is nu een heruitgave verschenen van deze editie van 1911. De heruitgave bevat 150 extra pagina’s met ander relevant materiaal, dat niet in de oorspronkelijke editie was opgenomen. De inhoudsopgave is als volgt:

- Joscelyn Godwin, 'Introduction: The Creation of a Universal System: Saint-Yves d'Alveydre and the Origins of His Archeometer' (ook online beschikbaar),
- Appendix I. 'THE ARCHEOMETER, from La Gnose (1909-1912)', signed ‘T.’ (= René Guénon and Alexandre-Thomas Marnès),
- Appendix II. Jean Reyor (pseud. Maurice Clavelle), 'Saint-Yves d'Alveydre and the Archeometer',
- Appendix III. Rouxe, Kabbalistic Theory of Music.
- Appendix IV. T. Basilide (pseud. Patrice Genty), 'On the "Theogony of the Patriarchs"',
- Appendix V. Robert Amadou, 'The Sorbonne Library's: Saint- Yves d'Alveydre Collection'.

Publicatiegegevens: Joscelyn Godwin (ed.), The Archeometer: Key To All The Religions & Sciences of Antiquity. Synthetic Reformation of All Contemporary Arts, by Marquis Saint-Yves d'Alveydre, Compiled & Edited by PAPUS (Dr. G. Encausse), (Sacred Science Translation Society) 2008, 500 pag., meer dan 100 illustraties.
Meer informatie over deze en andere heruitgaven van bronteksten door deze uitgever: Sacred Science Translation Society.

De Tafelloge

Wie deze nog voor de herfst naar Londen gaat, valt met zijn neus in de maçonnieke boter. Een tweede tentoonstelling in het Museum of Freemasonry in Londen is namelijk gewijd aan de tafelloge: ‘Square meals: 300 years of masonic dining’. Deze geeft een overzicht van gewone tafelloges en feestelijke banketten vanaf de 18de eeuw, zowel in tijden van overvloed als in magere oorlogsjaren.
Thema’s zijn is de samenkomst van mensen van verschillende afkomst, culturen en religies aan tafel, en de tradities en ceremonien die bij de broedermaaltijd horen, maar er is ook aandacht voor zeldzaam glas, ceramiek en zilver dat bij de diners werd gebruikt. Menukaarten geven een inzicht in het consumptiepatroon van de loges, zoals het 'Masonic Million': een bijeenkomst van 7000 vrijmetselaren in Olympia in 1925 aan kilometerslange tafels. Dit feest vond plaats in het kader van een inzamelingsactie voor de herbouw van Freemasons' Hall, waarin de tentoonstelling nu te zien is.

Vrijmetselarij en vrouwen

Dit jaar is het 100 geleden dat in Engeland de eerste Grootloge werd gesticht, die zowel mannen als vrouwen in de loge toeliet. In Engeland wordt dit jubileum herdacht met een tentoonstelling en publicatie.
Tot en met 19 december 2008 is in het Museum of Freemasonry in Londen de tentoonstelling 'Women and Freemasonry’ te zien. Er is aandacht voor het ontstaan van de Orde, haar veranderende relatie met zowel de traditionele, masculiene vrijmetselarij als met de theosofie, en haar bijdrage aan de emancipatiegeschiedenis. Voor het eerst zal een grote hoeveelheid voorwerpen, archiefmateriaal en regalia van gemengde loges te zien zijn, waaronder materiaal van en over Annie Besant, Francesca Arundale, George Martin, William Cobb en Marion Lindsey Halsey.

De Order of Women Freemasons publiceert ter gelegenheid van het jubileum een historisch overzicht: The Open Door: The Order of Women Freemasons 1908-2008, geschreven door Ann Pilcher-Dayton, archiviste van de Orde. Dit is verkrijgbaar via de museumwinkel en binnenkort ook online te bestellen.