zondag 29 december 2013

Adreswijziging Stichting OVN

Per 1 januari 2014 wijzigt het postadres van de Stichting OVN. Noteer a.u.b. de nieuwe gegevens in uw bestand, om te voorkomen dat uw berichten ons niet bereiken:
Stichting OVN
Postbus 65700
2506 EA Den Haag
Het e-mailadres blijft ongewijzigd (info@stichtingovn.nl).

ANBI-status Stichting OVN

Recentelijk is het overheidsbeleid ten aanzien van goede doelen en particuliere giften herzien, en zijn de regels waaraan charitatieve organisaties moeten voldoen aangescherpt. De Stichting OVN is door de belastingdienst is dit jaar opnieuw formeel erkend als ANBI (= algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat donaties aan de OVN volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar blijven. Per 1 januari 2014 zijn ANBI's overigens verplicht een aantal gegevens over haar bestuur en beleid te publiceren op hun website. U vindt deze informatie voortaan onder het nieuwe tabblad 'ANBI' op deze website.