zaterdag 30 augustus 2014

Nieuw academisch onderzoeksnetwerk
Uit ESSWE (European Society for the Study of Western Esotericism) is een nieuw onderzoeksnetwerk voortgekomen: WEAVE (Western Esotericism in modern Art and Visual Culture). Het doel van WEAVE is het bij elkaar brengen van onderzoekers die zich richten op de studie van relaties tussen Moderne westerse kunst en visuele cultuur en “heterodoxe spiritualiteit”. Daaronder verstaat men onder meer Westerse esoterie, occultisme, occulture, mysticisme, alternatieve Moderne spiritualiteit and contemporaine spiritualiteit. Meer informatie (en een congres agenda) op de nieuwe website: networkweave.com.

dinsdag 27 mei 2014

Promotie David Vergauwen

Op woensdag 21 mei 2014 promoveerde dhr. David Vergauwen tot doctor in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij verdedigde een orgineel proefschrift met als titel "Où peut-on être mieux?" Muziek en muzikanten in de negentiende-eeuwse Brusselse vrijmetselarij. David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de Universiteit Gent en is lid van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE) aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn doctoraal proefschrift focust op de rol van de vrijmetselaar als musicus in het Brussels cultuurleven van 1786 tot 1930. De abstract is te lezen op de website van de VUB. Promotor is prof.dr. Jeffrey Tyssens; De verdediging werd bekroond met het behalen van de graad van doctor, met de grootste onderscheiding, en met felicitaties van de jury. 

dinsdag 25 maart 2014

Promotie M.P.R. Heijdanus

Op 3 april 2014 zal M.P.R. Heijdanus zijn proefschrift verdedigen aan de Universiteit Leiden. Heijdanus verrichte vanuit sociaal-cultureel perspectief onderzoek naar de vraag 'Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven?'. Promotoren zijn Prof.dr. A.W.F.M. van de Sande en prof.dr. A.P. Buunk (RU Groningen). Klik hier voor het persbericht van de universiteit.

maandag 24 februari 2014

Studiedag voor promovendi op vakgebied geschiedenis van de vrijmetselarij

Op donderdag 13 maart wordt de derde studiedag voor doctorandi, die hun proefschrift over vrijmetselarij voorbereiden, gehouden. Na Londen en Brussel zal deze editie plaatsvinden in Bordeaux. Opnieuw ligt de organisatie in handen van Andrew Pink (University College London), Cécile Révauger (Université Bordeaux Montaigne) en Jeffrey Tyssens (Vrije Universiteit Brussel). De studiedag biedt doctorandi de gelegenheid om aan vakgenoten en specialisten hun lopend onderzoek voor te stellen. Presentaties worden gegeven door doctorandi Amanda Brown, Simon Deschamps, Rachel Kopelman, Miguel Hernandez, Brinda Venkaya Reichert en Christian Meyer. De studiedag vindt plaats tussen 9u en 15u30 in het Maison des Sciences de l'Homme, Université Bordeaux Montaigne, Frankrijk. Meer info via deze link.donderdag 20 februari 2014

Call for papers: sessie westerse esoterie op AAR congres 2014

In 2014 zal de academische studiegroep voor Westerse esoterie opnieuw een sessie organiseren op het congres van de American Academy for Religions, dat dit jaar in San Diego wordt gehouden. Medeorganisator is dr. Marco Pasi van de leerstoelgroep 'Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen' aan de Universiteit van Amsterdam. Zie voor meer info en een call for papers de Engelstalige blog van de OVN.

maandag 10 februari 2014

Nieuw bestuurslid OVN: Jimmy Koppen


Het bestuur van de stichting OVN wordt sinds kort versterkt door drs. Jimmy Koppen. Hij is historicus, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA), Vrije Universiteit Brussel te Brussel, tevens lid van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE) en docent aan Vesalius College Brussels. Koppen publiceert regelmatig over vrijmetselarij, humanisme en politieke geschiedenis van België. Van zijn hand verscheen onder meer Passer en Davidster. De strijd van de Duitse bezetter en de collaboratie tegen de vermeende samenzwering van vrijmetselaars en joden in België, 1940-1944. Daarnaast schreef hij Vrijmetselarij voor Dummies, tevens de titel van zijn persoonlijke blog over vrijmetselarij. Later dit jaar verschijnt zijn nieuwe publicatie, De Paradox van Vrijmetselarij. Heden en toekomst van de Loge in België.

zaterdag 18 januari 2014

OVN tweets!

In 2007 werd de gedrukte nieuwsbrief van de Stichting OVN vervangen door een digitale versie in de vorm van deze blog. Inmiddels is het bloggen als informatiebron door de opkomst van andere social media alweer bijna voorbij gestreefd, en mag de OVN natuurlijk niet achter blijven. Vanaf heden kunt u dan ook stichtingsnieuws en aankondigingen van (internationale) publicaties, tentoonstellingen en congressen op het vakgebied volgen via onze Twitter-account: @stichtingovn.