dinsdag 26 juli 2011

Vrijmetselaren veroordelen terreurdaden Oslo

Wereldwijd zijn vrijmetselaarsorganisaties diep geschokt door het leed dat in Oslo is aangericht. Omdat in de media nogal ongenuanceerd is bericht over de vermeende belangstelling van de dader voor de vrijmetselarij, heeft de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden op haar website een verklaring geplaatst, zie deze link
.

vrijdag 8 juli 2011

Amerikaanse vrijmetselarij

Washington in zijn 
maçonnieke regalia,
gift van Henry Wellcome.
Foto: website museum.
Een nieuwe tentoonstelling in de Library and Museum of Freemasonry in Londen werd geopend op 'Independence Day', 4 juli: The Patriot Mason: Freemasonry in American Society. De tentoonstelling belicht de rol van de vrijmetselarij in de Amerikaanse samenleving vanaf de 18de eeuw tot heden aan de hand van objecten uit de depotcollectie van het museum, die niet vaak te zien zijn. Zo wordt één van de meest zeldzame maconnieke boeken - gepubliceerd door  Benjamin Franklin in 1734 – getoond, als ook de regalia van Amerikaanse vrijmetselaars en orden. De tentoonstelling loopt tot 22 december 2011.

Tentoonstelling draagtekens rozekruisgraad

In het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij is nog tot 31 oktober 2011 een tentoonstelling te zien van maçonnieke draagtekens uit een particuliere collectie. Het betreft 134 'juwelen' van de Rozekruisgraad uit de periode tussen ca. 1760 en 1890 de collectie Guéguen, waarvan vele zijn uitgevoerd in edelstenen, goud en zilver. De collectie werd al eens besproken in Robert Vanloo, Les Bijoux Rose+Croix, uitgeverij Dervy 2003.

Roof cultureel erfgoed WWII

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) verantwoordelijk voor de roof van cultureel erfgoed door de Nazi's uit de bezette Europese landen. De bewaard gebleven archieven van de ERR bevatten informatie over kunstvoorwerpen, maar ook geroofde objecten uit bibliotheken, archieven, religieuze gebouwen en vrijmetselaarsloges in West- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet Unie. Een onderzoeksverslag, Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plunder: A Survey of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) door Patricia Kennedy Grimsted, is online gepubliceerd op www.iisg.nl/publications/errsurvey. Meer informatie over de initiatieven om ERR archieven toegankelijk te maken is te vinden op: http://www.errproject.org/.

Nieuwe publicaties

- De lezingen van het symposium over vrouwen en vrijmetselarij, georganiseerd aan de Universiteit van Bordeaux 3 in 2010 zijn gepubliceerd: Cécile Révauger/Jacques Lemaire (eds.), Les femmes et la franc-maçonnerie. Des Lumières à nos jours: Volume 1. XVIIIe et XIXe siècles, Volume 2. XXe et XXIe siècles, La Pensée et les Hommes 2011, 2 delen. Een korting van 20 % geldt voor bestellingen ontvangen voor 15 september 2011, de prijs bedraagt dan € 40 plus € 7,10 verzendkosten. Bestellingen: christiane.loir@ulb.ac.be.

- Dictionnaire des marins francs-maçons. Gens de mer et professions connexes aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles, Éditions SPM 2011, ISBN 978-2-901952-81-7. Nieuwe editie van het biografisch overzicht van zeevarende vrijmetselaren met een voorwoord door Pierre Mollier,  572 pagina's met 5000 vermelde namen. Bestellingen: diffusion.harmattan@wanadoo.fr. Prijs: € 46,50.

Dissertaties op het vakgebied

De afgelopen periode is een groot aantal Engelstalige dissertaties op het vakgebied verschenen. Een greep uit de vele titels:
 
  • Richard Berman, The Architects of Eighteenth-century English Freemasonry, 1720 - 1740, University of Exeter 2010.
  • Paul Calderwood, Freemasonry and the Press in Twentieth-century Britain, University of London 2011, http://eprints.gold.ac.uk/3418/.
  • Audrey T. Carpenter, John Theophilus Desaguliers A Natural Philosopher, Engineer and Freemason in Newtonian England, (Loughborough University, 2009) handelseditie uitgeverij Contnuum, te verschijnen eind 2011.
  • Pam Davies, 'An ancient and honourable institution': an examination of the development of freemasonry in Merthyr Tydfil 1810-1914, University of Sheffield 2010.
  • Allison Ramsay, Squaring 'De Rock': A Socio-Cultural Examination of Fraternal Organisations in Barbados, University of the West Indies 2010.
  • Ann Pilcher-Dayton, The Social Impact of Women's Freemasonry in England, 1903-1935, University of Sheffield 2011.
[via Freemasonry Digest]