vrijdag 21 december 2012

Dissertaties

- Anaïs Maes verdedigde op 9 mei 2012 aan de Vrije Universiteit Brussel haar dissertatie La franc-maçonnerie et la construction d'indentités nationales en Belgique (long XIXe siècle). Het proefschrift behelst de relatie tussen vrijmetselarij en nationalisme. Hoe reageerden vrijmetselaren op de opkomst van nationalistische gevoelens aan het begin van de 19de eeuw en de vorming van de Belgische staat? Maes bestudeerde voor haar antwoorden de documenten die na de Tweede Wereldoorlog in Russische handen raakten en daar meer dan een halve eeuw hebben gelegen. Voor een evenwichtig antwoord bestudeerde zij zowel maçonnieke als niet-maçonnieke bronnen uit deze archieven.

- Kunsthistorica dr. Tessel Bauduin promoveerde op 20 december 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift The occultation of Surrealism: a Study of the Relationship between Bretonian Surrealism and Western Esotericism. Een van haar hoofdconclusies is, dat het Surrealisme wel werd 'beïnvloed' door westerse esoterie, maar niet in de zin dat kunstenaars als André Breton 'aanhangers' waren van een bepaalde stroming. Zij namen volgens Bauduin wel met interesse kennis van esoterisch ideeëngoed, maar maakten vervolgens selectief gebruik van bepaalde concepten en praktijken als een manier om het creatieve onbewuste aan te spreken en kunstwerken te scheppen.